تعیین فراوانی مقاومت ضد میکروبی و اینتگرون های کلاس یک و دو در بین ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا.

Determining the frequency of antimicrobial resistance and class 1 and 2 integrons among Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa .


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: مانا شجاع پور , احسان اله غزنوی راد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 541
عنوان فارسی طرح تعیین فراوانی مقاومت ضد میکروبی و اینتگرون های کلاس یک و دو در بین ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا.
عنوان لاتین طرح Determining the frequency of antimicrobial resistance and class 1 and 2 integrons among Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa .
کلمات کلیدی سودوموناس آئروژینوزا، اینتگرون، PCR
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.463
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
مانا شجاع پورمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dmana_shojapuor@yahoo.com
احسان اله غزنوی رادمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com
عبدالرحیم صادقیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.D

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show