بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز blaIMP و bla VIM در ایزوله های سودموناس آئروژینوزای مقاوم به ایمی پنم به روش Duplex - PCR.

Study of the prevalence some of metalo- beta lactamase genes in Imipenem resistant Pseudomonas aeruginosa strains by using Duplex_ PCR.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: مانا شجاع پور

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 485
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز blaIMP و bla VIM در ایزوله های سودموناس آئروژینوزای مقاوم به ایمی پنم به روش Duplex - PCR.
عنوان لاتین طرح Study of the prevalence some of metalo- beta lactamase genes in Imipenem resistant Pseudomonas aeruginosa strains by using Duplex_ PCR.
کلمات کلیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 35
کد IRCT
کد اخلاق 89-88-3
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
عبدالرحیم صادقیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.D
مانا شجاع پورمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dmana_shojapuor@yahoo.com
حمید ابطحیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1392/05/01 1392/05/09داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show