مقایسه عملکرد فنوتیپ لنفوسیتی بافت آپاندیس حاد در مقایسه با نمونه خون محیطی.

Comparison of phenotype and function of lymphocytic in appendix and peripheral blood of patient with acute appendicitis.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: شعبانعلی علیزاده , یحیی ژند

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 480
عنوان فارسی طرح مقایسه عملکرد فنوتیپ لنفوسیتی بافت آپاندیس حاد در مقایسه با نمونه خون محیطی.
عنوان لاتین طرح Comparison of phenotype and function of lymphocytic in appendix and peripheral blood of patient with acute appendicitis.
کلمات کلیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 23
کد IRCT
کد اخلاق 89-87-2
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
قاسم مسیبیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
شعبانعلی علیزادهمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dalizadeh3318@yahoo.com
یحیی ژندمجریسومدکتری حرفه ای
غلامرضا نوری بروجردیناظر فوق تخصص/فلوشیبrezanouri51@yahoo.com
علی قضاویهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1391/05/01 1391/05/11داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show