تعیین گروههای اصلی ژنتیکی( PGG ) سو یه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس.

Identification of Principle Genetic Groups in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis complex circulating in Markazi Province.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: بابک عشرتی , علی اصغر فرازی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 481
عنوان فارسی طرح تعیین گروههای اصلی ژنتیکی( PGG ) سو یه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس.
عنوان لاتین طرح Identification of Principle Genetic Groups in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis complex circulating in Markazi Province.
کلمات کلیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 18
کد IRCT
کد اخلاق 89-87-5
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد ارجمندزادگانمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dmmatinam81@yahoo.com
بابک عشرتیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Deshratib@tums.ac.ir
علی اصغر فرازیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dfarazialiasghar@yahoo.com
حمید ابطحیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
نادر زرین فرهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dnzarinfar@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1390/11/02 1390/11/12داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show