بررسی تاثیر عصاره آبی برگ گردو، سیر کوهی و خارخاسک بر میزان گلوکز موش های دیابتی.

Investigation on the effect of valnut leave mountain garlic and kharkhasak liquid essence on glucuos level in diabetic rats.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: داود حکمت پو , سالار حاجی نادعلی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 592
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر عصاره آبی برگ گردو، سیر کوهی و خارخاسک بر میزان گلوکز موش های دیابتی.
عنوان لاتین طرح Investigation on the effect of valnut leave mountain garlic and kharkhasak liquid essence on glucuos level in diabetic rats.
کلمات کلیدی گردو- سیر کوهی- خارخاسک
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 5
کد IRCT
کد اخلاق 89-101-6
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمیدرضا ابراهیمی فخارمجری اصلی اولکارشناس ارشد ebrahimifakhar@yahoo.com
داود حکمت پومجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dhekmatpou@yahoo.com
سالار حاجی نادعلیمجریسومکارشناسی
سعید چنگیزی آشتیانیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dashtiyani@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده مقدمه هدف: با توجه به شيوع بالاي ديابت در جوامع واقبال عمومي به استفاده ازطب مکمل در درمان بيماري ها اين مطالعه با هدف ارزيابي اثرات 3 عصاره گياه خارخاسک، سير کوهي وبرگ گردو بر قند خون موش هاي ديابتي در مقايسه با داروي گلي بن کلاميد انجام گرفته است. مواد وروشها: در اين مطالعه تجربي تعداد72 رت نراز نژاد ويستار با وزن250تا300 گرم انتخاب ودر شرايط يکسان نگهداري وبه صورت تصادفي به6 گروه مساوي تقسيم وگروه2تا6 بوسيله تزريق داخل صفاقيmg/kg 60استرپتوزوسين ديابتي شدند. به همه گروهها غذاي مخصوص موش وآب بصورت آزاد داده شد وپس از72 ساعت علاوه برغذا وآب، در گروههاي 2تا6 بترتيب عصاره آبي خارخاسک ، سير کوهي ، برگ گردو ، مخلوط هر 3 عصاره ، گلي بن کلاميد بصورت روزانه داده شد. پس از1و4 هفته قند خون تمامي نمونه ها کنترل ونتايج بدست آمده مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج نشان داد که هر 3 عصاره آبي گياهان خارخاسک، سير کوهي وبرگ گردو موجب کاهش معني دار در قند خون رت هاي ديابتي مي گردد(P<0.001) ولي در مقام مقايسه،عصاره برگ گردو داراي بيشترين تاثير مي باشد(P=0.002). همچنين نتايج نشان داد که استفاده همزمان هر 3 عصاره موجب تاثير بيشتر بر کاهش قند خون نخواهد شد. نتيجه گيري: با وجود تاثيرات بهتر برگ گردو بر قند خون نسبت به گياه خارخاسک وسير کوهي، ازآنها تنها مي توان بعنوان مکمل داروهاي رايج ضد ديابت استفاده نمود. همچنين مصرف همزمان چند داروي گياهي نه تنها ممکن است تاثير بهتري بر کنترل ميزان قند خون نداشته باشد، بلکه احتمالا موجب بروز تداخل داروئي وتاثيرات متناقضي گردد. کليد واژه ها: خارخاسک- سير کوهي- برگ گردو- ديابت

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1390/08/15 1390/08/25داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show