بررسی تیتر آنتی بادی علیه عفونتهای ویروسی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استان مرکزی .

بررسی تیتر آنتی بادی علیه عفونتهای ویروسی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استان مرکزی .


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 233
عنوان فارسی طرح بررسی تیتر آنتی بادی علیه عفونتهای ویروسی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استان مرکزی .
عنوان لاتین طرح بررسی تیتر آنتی بادی علیه عفونتهای ویروسی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس استان مرکزی .
کلمات کلیدی Multiple Sclerosis (MS ) -ELISA -آنتی بادیهای فاز حاد ومزمن
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 24
کد IRCT
کد اخلاق 16/2/86
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن خاکیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dkhakimohsen@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
علی قضاویهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
کیوان قسامیهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.Dkeivanghasami@yahoo.com
محمد رفیعیهمکارسوم دکتری تخصصی /Ph.Drafie13993@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1388/01/05 1388/01/23داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show