ارزیابی فنوتیپی لنفوسیت های خون محیطی و بیان ژن های سلول های توموری در گردش (CTC) در بیماران مبتلا به سرطان سینه .

Phenotypic analysis of peripheral blood lymphocytes and genes expression evaluation of circulating tumor cells (CTC) in patients with breast cancer.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: فتح اله محقق , علی آرش انوشیروانی , قاسم مسیبی , علی قضاوی , رضا آقابزرگی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 321
عنوان فارسی طرح ارزیابی فنوتیپی لنفوسیت های خون محیطی و بیان ژن های سلول های توموری در گردش (CTC) در بیماران مبتلا به سرطان سینه .
عنوان لاتین طرح Phenotypic analysis of peripheral blood lymphocytes and genes expression evaluation of circulating tumor cells (CTC) in patients with breast cancer.
کلمات کلیدی CTC سرطان سینه EpCAM: یک گلیکوپروتئین غشا گذر غیر وابسته به کلسیم که سبب اتصال سلولها به یکدیگر می شود. CK16: یک پروتئین کراتینی عضو خانواده فیلامنتهای میانی است که بصورت تک لایه در سلولهای اپی تلیال بیان می شوند. CK19: یک پروتئین کراتینی که در انسان توسط ژن KRT19 سنتز می شود. از خانواده فیلامنتهای میانی که مسئول انسجام سلولهای اپی تلیال است. SCGB2A1: یک پرووتئین 10 کیلو دالتونی است که در سلولهای پستانی انسان بیان شده و در سرطان منتشره سینه بیان بسیار بالایی دارد. Cellsearch system
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مورد شاهدی (Case control)
زمان اجرای طرح -ماه 24
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.460
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی گنجیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
فتح اله محققمجریششم دکتری تخصصی /Ph.Dmohagheghfrt@yahoo.com
علی آرش انوشیروانیمجریسومفوق تخصص/فلوشیبanoush_aa@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریچهارم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
علی قضاویمجریپنجم دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
شیما شاپوریهمکارچهارم shimashapoori@yahoo.com
بهزاد خوانساری نژادمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Db_khansarinejad@yahoo.com
پریسا نوربخشهمکارسوم parisanourbakhsh@yahoo.com
رضا آقابزرگیمجریدومفوق تخصص/فلوشیبreza.aghabozorgi@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show