بررسی وضعیت سیستم ایمنی سلولار در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد

Study of cellular immune system alterations in opium and Methamphetamine addicts before and after standard detoxification


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: حسن صلحی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 657
عنوان فارسی طرح بررسی وضعیت سیستم ایمنی سلولار در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد
عنوان لاتین طرح Study of cellular immune system alterations in opium and Methamphetamine addicts before and after standard detoxification
کلمات کلیدی متآمفتامین یا شیشه، اعتیاد، متادون، تریاک، بوپورنورفین
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 24
کد IRCT
کد اخلاق 90-113-10
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
قاسم مسیبیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
حسن صلحیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dsolhi2@yahoo.com
علی قضاویهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
محمد رفیعیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Drafie13993@gmail.com
علی اصغر فرازیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dfarazialiasghar@yahoo.com
محمد موذنیهمکار دکتری تخصصی /Ph.D

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحاعتياد يکي از مشکلات دنياي امروز است که جامعه بشري را تهديد مي کند. اوپيوئيدها (Opioids) يا مواد افيوني، ترکيبات طبيعي يا سنتتيک اند که اثرات مشابه مورفين دارند و از طريق رسپتورهايشان باعث تاثير در پاسخ هاي سيستم هاي عصبي مرکزي، اتوکرين و سيستم ايمني مي شوند. (1). افراد معتاد به بسياري از بيماريهاي ويروسي و سرطان ها حساس مي باشند (2). مطالعات کلينيکال در مورد اثرات اوپيوئيدها بر سيستم ايمني انسان در in vivo، محدود است و اکثر مطالعات در اين زمينه روي مورفين و در حيوانات آزمايشگاهي انجام شده است (3،4). ايمني سلولي نقش اصلي در دفاع عليه پاتوژن هاي داخل سلولي و تومورها را بعهده دارد. شيفت پاسخ به سمت سلول هاي TH1 باعث محدود شدن و شيفت آن به سمت TH2 و TH3 باعث گسترش ويروس و تومور مي گردد(3،5). طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، ايران با حدود 4 ميليون نفر معتاد، رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده است و بدليل اين حجم نمونه، کشوري مناسب جهت انجام پژوهش هاي کارآزمايي باليني (Clinical trial) مي باشد (6). ترياک يا افيون (Opium)، پرمصرفترين ماده مخدر در ايران است. متآمفتامين (شيشه) که جزو محرک ها طبقه بندي مي شود، بعلت تهيه آسان با مواد ارزان قيمت (حتي در يک آزمايشگاه خانگي)، سرخوشي و کاهش وزني که ايجاد مي کند جاي خود را در قشر جوان جامعه باز کرده است(7). برنامه سم زدايي (Detoxification) جهت ترک ترياک که معمولا يکماه طول مي کشد با استفاده از مواد مشابه مخدرها (آگونيستي) يا متضاد مخدرها (آنتاگونيستي) صورت مي گيرد(9). هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر مصرف ترياک و متآمفتامين و اثرات درمان با متادون، نالترکسون، بوپرنورفين، داروهاي آنتي سايکوتيک و ريتالين بر سيستم ايمني سلولار است. آگاهي هرچه بيشتر از اثرات منفي اين مواد، داراي اثر بازدارندگي بيشتر در بين جوانان و آگاهي هرچه بيشتر از اثرات مثبت احتمالي آنها، پنجره اي به سوي کاربرد درماني آنها در بين محققين باز خواهد کرد. خلاصه روش اجـراي طرح: در اين مطالعه باليني (Clinical trial) 60 فرد معتاد {36 نفر معتاد به ترياک (3 گروه 12 نفره) و 24 نفر معتاد به شيشه(2 گروه 12 نفره)} و 60 فرد سالم همسان سازي شده و با رعايت معيار هاي ورود و خروج، وارد مطالعه مي شوند. نمونه ادرار گروه کنترل يکماه قبل و همچنين در زمان ورود به مطالعه اخذ و از نظر وجود 10 ماده مخدر شايع چک مي ش

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show