بررسی اثر حفاظت عصبی ممانتین و ملاتونین اگزوژن در آسیب القاء شده توسط نوروتوکسین تترا هیدروپیریدین در نورونهای دوپامینرژیک جسم سیاه و سلولهای گرانولی مخچه در.

The evaluation of neuroprotective effect of memantine and exogenous melatonin in MPTP-induced damage in dopaminergic neurons of Substantia Nigra and granule cells of cerebellum in male rats.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: عباس علیمرادیان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 587
عنوان فارسی طرح بررسی اثر حفاظت عصبی ممانتین و ملاتونین اگزوژن در آسیب القاء شده توسط نوروتوکسین تترا هیدروپیریدین در نورونهای دوپامینرژیک جسم سیاه و سلولهای گرانولی مخچه در.
عنوان لاتین طرح The evaluation of neuroprotective effect of memantine and exogenous melatonin in MPTP-induced damage in dopaminergic neurons of Substantia Nigra and granule cells of cerebellum in male rats.
کلمات کلیدی جسم سیاه- پارکینسون- گلوتامات- دوپامین
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 22
کد IRCT
کد اخلاق 90-107-2
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
رضا طالبی فراگوزایلمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Drezatalebi29@gmail.com
عباس علیمرادیانمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dab_alimoradian@yahoo.com
محمدرضا دارابیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dm_darabi36@yahoo.com
هادی انصاری هادی پورهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dhadyansary@yahoo.com
امیر الماسی حشیانیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Damiralmasi2007@gmail.com
مصطفی دلاورناظر دکتری تخصصی /Ph.Dmstfdelavar@gmail.com
فرشته مهرآئینهمکار کارشناس ارشد

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1391/12/13 1391/12/23داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show