بررسی اثر ضد میکروبی کفیر و اگزو پلی ساکارید کفیران بر روی باکتری های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم .

Evaluation of antimicrobial effect of kefir and exopolysaccharide kefiran on pathogenic bacteria in planktonic form and biofilm.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: مریم پرهام فر , احسان اله غزنوی راد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 597
عنوان فارسی طرح بررسی اثر ضد میکروبی کفیر و اگزو پلی ساکارید کفیران بر روی باکتری های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم .
عنوان لاتین طرح Evaluation of antimicrobial effect of kefir and exopolysaccharide kefiran on pathogenic bacteria in planktonic form and biofilm.
کلمات کلیدی کفیر- پروبیوتیک-کفیران-بیوفیلم
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 15
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.53
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
مریم پرهام فرمجریدومکارشناس ارشد may_parhamfar@yahoo.com
احسان اله غزنوی رادمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show