بررسی اثر هم زمان پپتیدهای ضد میکروبی Ib-AMP4 و LL-37 بر باکتریهای گرم مثبت و منفی در شرایط (برون تنی)in vitro و (درون تنی) in vivo.

Evaluate synergistic Effects of recombinant proteins Ib-AMP4 and LL-37 in vitro and in vivo.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: احسان اله غزنوی راد , احسان زارعی مهرورز

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 544
عنوان فارسی طرح بررسی اثر هم زمان پپتیدهای ضد میکروبی Ib-AMP4 و LL-37 بر باکتریهای گرم مثبت و منفی در شرایط (برون تنی)in vitro و (درون تنی) in vivo.
عنوان لاتین طرح Evaluate synergistic Effects of recombinant proteins Ib-AMP4 and LL-37 in vitro and in vivo.
کلمات کلیدی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مطالعه برای ساخت دارو یا وسایل
زمان اجرای طرح -ماه 12
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.461
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
احسان اله غزنوی رادمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com
احسان زارعی مهرورزمجریسومکارشناس ارشد ehsanzareimehrvarz@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show