تاثیر ضد باکتریایی ژل پلاکتی بروی میکروارگانیسم های غالب ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی اراک.

Antibacterial effect of platelet gel on predominant microorganisms causing nasocomial infections in arak hospitals.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: احسان اله غزنوی راد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 642
عنوان فارسی طرح تاثیر ضد باکتریایی ژل پلاکتی بروی میکروارگانیسم های غالب ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی اراک.
عنوان لاتین طرح Antibacterial effect of platelet gel on predominant microorganisms causing nasocomial infections in arak hospitals.
کلمات کلیدی ژل پلاکتی- فاکتورهای رشد پلاکتی- فاکتور رشد تراسفورمینگ بتا- فاکتور رشد اندوتلیال عروقی- فاکتور رشد اپی درمال
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 29
کد IRCT
کد اخلاق 90-114-10
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
اکبر هاشمی طیرمجری اصلی اولکارشناس ارشد hashemiakbar@yahoo.com
احسان اله غزنوی رادمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com
امیر الماسی حشیانیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Damiralmasi2007@gmail.com
فاطمه السادات مهدویانیهمکار دکتری حرفه ای
محمد ارجمندزادگانناظر دکتری تخصصی /Ph.Dmmatinam81@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحژل پلاکتي(Platelet gel) فراورده بيولوژيک مشتق از پلاسماي واحد انساني مي باشد که از سه ترکيب اصلي پلاسماي غني از پلاکت(PRP) به همراه ترومبين و کلسيم تشکيل شده است. ترومبين بکار رفته باعث فعال شدن پلاکت ها و دگرانولاسيون آلفا گرانولها و آزاد شدن فاکتور هاي رشد مي شود که اهم آنها‍‍‍ PDGF،TGF-B،VEGF،EGF هستند که به صورت سينرژيک تکثير فيبروبلاستها، رگ زايي، سنتز ماتريکس خارج سلولي و در نهايت ترميم زخم را افزايش مي دهند. از آنجائيکه ژل پلاکتي علاوه بر فاکتورهاي رشد، حاوي گلبول هاي سفيد و مواد فعال بيولوژيک نظير سروتونين، کاتکول آمين ها و پروتئين هاي آنتي باکتريال مي باشد اين فرضيه وجود دارد که ژل پلاکتي در حذف پاتوژن هاي ميکروبي موثر مي باشد. در مطالعه حاضر پس از تهيه استريل ژل پلاکتي از خون اهدا شده توسط افراد داوطلب ، تاثير آنرا در محيط کشت آزمايشگاهي بروي پاتوژن هاي شايع ايجاد کننده عفونت هاي بيمارستاني بررسي و در نهايت نتايج حاصله را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد. خلاصه روش اجـراي طرح : در اين مطالعه مداخله اي، پس از کسب رضايت اهداکنندگان داوطلب و به شرط نرمال بودن تست انعقاديBleeding Time و شمارش تام خون (Complex Blood Count) از آنها به ميزان 450 ‍‍سي سي خونگيري انجام مي شود. پس از جداسازي پلاسماي غني از پلاکت از خون اهداکننده، طي مراحلي ژل پلاکتي غني از فاکتورهاي رشد که ترکيبي از ترومبين و کنسانتره غني از فاکتورهاي رشد مي باشد، بصورت استريل تهيه شده و در نهايت تاثير فرآورده توليد شده را در محيط کشت ميکروبي مولر هينتون و بلاد آگار بروي گونه هاي مختلف استافيلوکوک آرئوس مقاوم به متي سيلين، اسينتوباکتر و سودوموناس که از پاتوژن هاي شايع بيمارستاني هستند در مقايسه با کنترل مثبت مورد ارزيابي و نتايج حاصل را با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آناليز قرار خواهيم داد.

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1392/12/12 1392/12/21داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show