بررسی وضعیت سیستم ایمنی هومورال در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد

Study of Humoral Immune System Alterations in Opium and Methamphetamine Addicts Before and After Standard Detoxification


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 656
عنوان فارسی طرح بررسی وضعیت سیستم ایمنی هومورال در معتادان به تریاک و متآمفتامین قبل و پس از سم زدایی استاندارد
عنوان لاتین طرح Study of Humoral Immune System Alterations in Opium and Methamphetamine Addicts Before and After Standard Detoxification
کلمات کلیدی متآمفتامین یا شیشه، اعتیاد، تریاک، بوپرنورفین، متادون
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 24
کد IRCT
کد اخلاق 90-113-11
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حسن صلحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dsolhi2@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
علی قضاویهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
محمد رفیعیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Drafie13993@gmail.com
علی اصغر فرازیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dfarazialiasghar@yahoo.com
محمد موذنیهمکار دکتری تخصصی /Ph.D

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحاعتياد يکي از معضلات جامعه بشري بوده و در حال حاضر قسمت اعظمي از هزينه‌هاي دولت‌ها و جوامع بين المللي را در مبارزه با آن به خود اختصاص داده است. اوپيوئيدها (Opioids) يا مواد افيوني، ترکيبات طبيعي يا سنتتيک اند که اثرات مشابه مورفين دارند و از طريق رسپتورهايشان باعث تاثير در پاسخ هاي سيستم هاي عصبي مرکزي، اتوکرين و سيستم ايمني مي شوند. (1). مواد مخدر با ايجاد اختلال در سيستم ايمني هومورال (لنفوسيتهاي B و آنتي بادي ها) مي توانند باعث افزايش استعداد ابتلا به عفونت ها گردند(2). مطالعات کلينيکال در مورد اثرات اوپيوئيدها بر سيستم ايمني انسان در in vivo، محدود است و اکثر مطالعات در اين زمينه روي مورفين و در حيوانات آزمايشگاهي انجام شده است (3،4). طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، ايران با حدود 4 ميليون نفر معتاد، رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده است و بدليل اين حجم نمونه، کشوري مناسب جهت انجام پژوهش هاي کارآزمايي باليني (Clinical trial) مي باشد (6). ترياک يا افيون (Opium)، پرمصرفترين ماده مخدر در ايران است. متآمفتامين (شيشه) که جزو محرک ها طبقه بندي مي شود، بعلت تهيه آسان با مواد ارزان قيمت (حتي در يک آزمايشگاه خانگي)، سرخوشي و کاهش وزني که ايجاد مي کند جاي خود را در قشر جوان جامعه باز کرده است(7). برنامه سم زدايي (Detoxification) جهت ترک ترياک که معمولا يکماه طول مي کشد با استفاده از مواد مشابه مخدرها (آگونيستي) يا متضاد مخدرها (آنتاگونيستي) صورت مي گيرد (9). هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر مصرف ترياک و متآمفتامين و اثرات درمان با متادون، نالترکسون، بوپرنورفين، داروهاي آنتي سايکوتيک و ريتالين بر سيستم ايمني هومورال است. آگاهي هرچه بيشتر از اثرات منفي اين مواد، داراي اثر بازدارندگي بيشتر در بين جوانان و آگاهي هرچه بيشتر از اثرات مثبت احتمالي آنها، پنجره اي به سوي کاربرد درماني آنها در بين محققين باز خواهد کرد. در اين مطالعه باليني (Clinical trial) 60 فرد معتاد {36 نفر معتاد به ترياک (3 گروه 12 نفره) و 24 نفر معتاد به شيشه(2 گروه 12 نفره)} و 60 فرد سالم همسان سازي شده و با رعايت معيار هاي ورود و خروج، وارد مطالعه مي شوند. نمونه ادرار گروه کنترل يکماه قبل و همچنين در زمان ورود به مطالعه اخذ و از نظر وجود 10 ماده مخدر شايع چک مي شود. ادرار گروه معتادين، هر هفته يکبار بصورت تصادفي در روز هاي مختلف جمع

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show