ارزیابی اثرات میدانهای الکترو مغناطیس کم فرکانس با شدت پایین بر بیان ژنهای آپوپتوزی و فاکتورهای رشد مغزی درمدل EAE.

The assessment of effects of low frequency electromagnetic field on expression of apoptotic genes and neurotrophic factor in experimental model of EAE.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی , علی گنجی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 703
عنوان فارسی طرح ارزیابی اثرات میدانهای الکترو مغناطیس کم فرکانس با شدت پایین بر بیان ژنهای آپوپتوزی و فاکتورهای رشد مغزی درمدل EAE.
عنوان لاتین طرح The assessment of effects of low frequency electromagnetic field on expression of apoptotic genes and neurotrophic factor in experimental model of EAE.
کلمات کلیدی میدان الکترومغناطیس کم فرکانس ، مدل اسیبEAE، فاکتورهای رشد مغزی(BDNF)، ژن (nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2) Nrf2 ، Caspase 3
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 13
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.24
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد حسن سخاییمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dsakhaieh@gmail.com
قاسم مسیبیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
علی گنجیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
محمدرضا بیاتیانیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dmr_kbi@yahoo.com
ایمان فراهانیهمکاردومکارشناسیiman.frh@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show