بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری از سرطان دستگاه گوارش در مادران شهر اراک.

Effect of educational programs based on health belief model on the adoption of cancer prevention behaviors in Arak.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: اکرم شریفی , محسن شمسی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 730
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری از سرطان دستگاه گوارش در مادران شهر اراک.
عنوان لاتین طرح Effect of educational programs based on health belief model on the adoption of cancer prevention behaviors in Arak.
کلمات کلیدی مدل اعتقاد بهداشتی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، راهنماهای عمل، آگاهی، آموزش بهداشت
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 23
کد IRCT
کد اخلاق 90-123-6
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
راضیه رجبیمجری اصلی اولکارشناسیrajabi9012@gmail.com
اکرم شریفیمجریدومکارشناسیsh.sharifi2012@gmail.com
محسن شمسیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dm_shamsi1360@yahoo.com
امیر الماسی حشیانیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Damiralmasi2007@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحخلاصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردي طرح : با وجود موفقيت هايي که طي دهه هاي اخير در زمينه کنترل و پيشگيري از بيماري هاي واگير بوجود آمده است، ميزان بروز و شيوع بيماري هاي غير واگير بطور چشم گيري افزايش يافته است که در اين بين، در اکثر کشورها، سرطان بعد از بيماري هاي قلبي- عروقي، دومين علت مرگ و مير به شمار مي رود بر اساس گزارش GLOBOCAN، 7/12 ميليون مورد سرطان و 6/7 ميليون مرگ ناشي از سرطان در سال 2008 در سطح جهان اتفاق افتاده است که 56 درصد از موارد جديد و 63 درصد از موارد مرگ، در کشور هاي در حال توسعه رخ داده است. در کشور ايران نيز، سرطان بعد از بيماري هاي قلبي- عروقي و سوانح و حوادث، سومين علت مرگ و مير محسوب مي شود. و بطور کلي در بسياري از کشور هاي پيشرفته و در حال پيشرفت، يکي از مهمترين مشکلات بهداشتي مي باشد.يکي ديگر از اهداف اين طرح بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در ميزان آگاهي زنان مي باشد. هدف مدل ها، کمک به تشخيص و درکعوامل مؤثر در رفتار و تعيين نحوه عملکرد اين عوامل است،هم چنين پيشنهادهايي را به ما ارائه مي دهد که چگونه درشرايط گوناگون بتوانيم بر اين عناصر تاثير نماييم که يکي ازاين مدلهاي موثر در آموزش بهداشت مدل اعتقاد بهداشتيمي باشد. اين مدل عمدتأ بر پيش گيري از بيماري ها و رفتارهاي اتخاذ شده براي اجتناب از زنجيره ناخوشيها وبيماريها متمرکز است و از جمله الگوهاي دقيق مهمي استکه براي تعيين رابطه بين اعتقادات بهداشتي و رفتار بکارمي رود. در ضمن اين پژوهش جز الويت هاي پژوهشي گروه بهداشت عمومي نيز مي باشد. خلاصه روش اجـراي طرح : در اين مطالعه مقطعي مبتني بر جمعيت که در سطح شهر اراک انجام خواهد شد، با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي و با حجم نمونه 500 نفر، پس از انتخاب محدوده هاي شهر جهت نمونه گيري از طريق مراجعه به درمانگاه ها اطلاعات به وسيله پرسشنامه و مصاحبه سازمان يافته جمع آوري مي گردند. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از کارشناسان آموزش ديده که براي آنها کلاس هاي توجيهي برگزار خواهد شد استفاده مي شود. همچنين براي بررسي تاثير آموزش نيز مراحل زير انجام خواهد شد: 1- الف- انتخاب نمونه ها (60 نفر به طور تصادفي از بين افراد انتخاب شده براي بررسي ميزان آگاهي- هر منطقه 40 نفر) 2- انجام پيش آزمون از طريق توزيع پرسشنامه و تعيين ميزان آگاهي ، حساسيت، شدت، منافع و موانع درک شده و راهنم

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1392/12/14 1392/12/21داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show