تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول با روش مولکولی در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول با روش مولکولی در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 741
عنوان فارسی طرح تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول با روش مولکولی در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
عنوان لاتین طرح تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول با روش مولکولی در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
کلمات کلیدی مقاومت، ژنوتیپ
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه 10
کد IRCT
کد اخلاق 91-124-12
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد ارجمندزادگانمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dmmatinam81@yahoo.com
معصومه صوفیانهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dma_sofian@yahoo.com
علی اصغر فرازیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dfarazialiasghar@yahoo.com
منیژه کهبازیهمکار فوق تخصص/فلوشیبm_kahbazi77@yahoo.com
مانا شجاع پورهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dmana_shojapuor@yahoo.com
حمید ابطحیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1391/10/07 1391/11/02داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show