بررسی کینتیک میکروبی و جمعیت باکتریایی فرایند کمپوست لجنهای نفتی.

Investigation of the microbial kinetics and bacterial populations of oily sludge composting.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: حمید ابطحی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 731
عنوان فارسی طرح بررسی کینتیک میکروبی و جمعیت باکتریایی فرایند کمپوست لجنهای نفتی.
عنوان لاتین طرح Investigation of the microbial kinetics and bacterial populations of oily sludge composting.
کلمات کلیدی زیست پالایی: تصفیه آلودگیهای زیست محیطی توسط میکروارگانیسمها فرایند کمپوست: تجزیه بیولوژیکی پسماند و مواد آلی تحت شرایط کنترل شده کل هیدروکربنهای نفتی: کل هیدروکربنهای 6 تا 35 کربنه موجود در ترکیبات نفتی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مطالعات علوم پایه(Experimental)
زمان اجرای طرح -ماه 4
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.56
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی کولیوندمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dakulivand@yahoo.com
حمید ابطحیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
رضا سعیدیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dreza.saeedi@gmail.com
کاظم گودینیهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.Dkazem_goodyny@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحزيست¬پالايي: تصفيه آلودگيهاي زيست محيطي توسط ميکروارگانيسمها فرايند کمپوست: تجزيه بيولوژيکي پسماند و مواد آلي تحت شرايط کنترل شده کل هيدروکربنهاي نفتي: کل هيدروکربنهاي 6 تا 35 کربنه موجود در ترکيبات نفتي

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1396/07/037روز داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show