بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت انتی بیوتیکی در کلبسیلا پنومونیه های حاوی مقاومت بتالاکتامازی AmpC و کارباپنمازی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.

Evaluation of phenotypic and genotypic antibiotic resistance in Klebsiella pneumoniae containing AmpC and carbapenemase in teaching hospitals of Arak university of medical sciences.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 754
عنوان فارسی طرح بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت انتی بیوتیکی در کلبسیلا پنومونیه های حاوی مقاومت بتالاکتامازی AmpC و کارباپنمازی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.
عنوان لاتین طرح Evaluation of phenotypic and genotypic antibiotic resistance in Klebsiella pneumoniae containing AmpC and carbapenemase in teaching hospitals of Arak university of medical sciences.
کلمات کلیدی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه 26
کد IRCT
کد اخلاق 91-127-2
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علیرضا ژاپونی نژادمجری اصلی اولکارشناس ارشد
احسان اله غزنوی رادمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com
علیرضا آموزنده نوباوهمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Daamouzandeh@yahoo.com
علی اصغر فرازیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dfarazialiasghar@yahoo.com
حمید ابطحیهمکار دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
حمید کاظمیانهمکار پزشکی عمومی
محسن رضا زادههمکار کارشناس ارشد mohsen.rezazadehh@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show