بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.

Evaluation of specific humoral respons andcytokine profile in carriage of staphylococcus aureus.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی , نسیمه فرد موسوی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 861
عنوان فارسی طرح بررسی ایمنی همورال اختصاصی و پروفایل سایتوکاینی در ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس.
عنوان لاتین طرح Evaluation of specific humoral respons andcytokine profile in carriage of staphylococcus aureus.
کلمات کلیدی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مطالعات علوم پایه(Experimental)
زمان اجرای طرح -ماه 21
کد IRCT
کد اخلاق 92-143-3
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
احسان اله غزنوی رادمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com
قاسم مسیبیاستاد راهنمادوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
نسیمه فرد موسویمجریسومکارشناس ارشد nassim@yahoo.com
نادر زرین فرناظر دکتری تخصصی /Ph.Dnzarinfar@yahoo.com
علیرضا آموزنده نوباوهمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Daamouzandeh@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show