بررسی موتاسیون در کدون های 359و 374 ژن pncA در سویه های کلینیکی مقاوم و حساس به پیرازینامید مایکوباکتریوم توبر کلوزیس با استفاده از روش(SnASP) semi nested-ASP.

Study of mutations in codons pncA374 and pncA359 in Pyrazinamide-susceptible and Resistant Mycobacterium tuberculosis by (SnASP) semi nested-ASP.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: منیژه کهبازی , اعظم احمدی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 867
عنوان فارسی طرح بررسی موتاسیون در کدون های 359و 374 ژن pncA در سویه های کلینیکی مقاوم و حساس به پیرازینامید مایکوباکتریوم توبر کلوزیس با استفاده از روش(SnASP) semi nested-ASP.
عنوان لاتین طرح Study of mutations in codons pncA374 and pncA359 in Pyrazinamide-susceptible and Resistant Mycobacterium tuberculosis by (SnASP) semi nested-ASP.
کلمات کلیدی مقاومت، ژنوتیپ
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه 11
کد IRCT
کد اخلاق 91-141-3
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد ارجمندزادگانمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dmmatinam81@yahoo.com
منیژه کهبازیمجریدومفوق تخصص/فلوشیبm_kahbazi77@yahoo.com
اعظم احمدیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dahmadia22@yahoo.com
حمید ابطحیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
معصومه صوفیانهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dma_sofian@yahoo.com
مانا شجاع پورهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.Dmana_shojapuor@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1392/09/26 1392/11/02داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show