بررسی استفاده از روش PCR RFLP جهت تشخیص سریع مقاومت به استرپتومایسین درسویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.

Fast detection of resistance to Streptomycin in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis by PCR RFLP method .


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: منیژه کهبازی , اعظم احمدی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 866
عنوان فارسی طرح بررسی استفاده از روش PCR RFLP جهت تشخیص سریع مقاومت به استرپتومایسین درسویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.
عنوان لاتین طرح Fast detection of resistance to Streptomycin in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis by PCR RFLP method .
کلمات کلیدی مقاومت، ژنوتیپ
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه 11
کد IRCT
کد اخلاق 91-141-2
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد ارجمندزادگانمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dmmatinam81@yahoo.com
منیژه کهبازیمجریدومفوق تخصص/فلوشیبm_kahbazi77@yahoo.com
اعظم احمدیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dahmadia22@yahoo.com
معصومه صوفیانهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dma_sofian@yahoo.com
مانا شجاع پورهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.Dmana_shojapuor@yahoo.com
حمید ابطحیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1392/09/26 1392/11/02داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show