کلونینگ، بیان و استخراج نانو بیومتریال پروتئین نوترکیب فیوژن الاستین لایک پروتئین و فاکتور رشد اپیدرمی (HB FGF).

Cloning, expression and extraction of bio-nano materials recombinant fusion protein elastin-Like and Heparin binding epidermal growth factor (HB EGF).


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: مصطفی خلیلی درمنی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 903
عنوان فارسی طرح کلونینگ، بیان و استخراج نانو بیومتریال پروتئین نوترکیب فیوژن الاستین لایک پروتئین و فاکتور رشد اپیدرمی (HB FGF).
عنوان لاتین طرح Cloning, expression and extraction of bio-nano materials recombinant fusion protein elastin-Like and Heparin binding epidermal growth factor (HB EGF).
کلمات کلیدی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 21
کد IRCT
کد اخلاق 92-146-11
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مریم باعزممجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dmaryam.baazm@gmail.com
حمید ابطحیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
مصطفی خلیلی درمنیمجریدومکارشناس ارشد mosikhalili@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show