بررسی فراوانی و فنوتیپ سلول های دندریتی گردش خون در مصرف کنندگان همزمان هروئین و شیشه قبل و در طی درمان با متادون

Frequency and the phenotype of circulating dendritic cell in both heroin and methamphetamine addicts before and during methadone treatment


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: احمد اکبری , قاسم مسیبی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 1011
عنوان فارسی طرح بررسی فراوانی و فنوتیپ سلول های دندریتی گردش خون در مصرف کنندگان همزمان هروئین و شیشه قبل و در طی درمان با متادون
عنوان لاتین طرح Frequency and the phenotype of circulating dendritic cell in both heroin and methamphetamine addicts before and during methadone treatment
کلمات کلیدی سلول های دندریتی-
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه مقاله
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه 14
کد IRCT
کد اخلاق 92-156-23
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی قضاویمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
احمد اکبریمجریدومدکتری حرفه ایdr.akbari49@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
حسن صلحیناظر دکتری تخصصی /Ph.Dsolhi2@yahoo.com
احمدرضا سمیعیهمکار

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show