ارائه روشهای مدل بندی چند متغیرهRoc Curve در تشخیص آپاندیسیت حاد با کمک متغیرهای مارکر های سلولی سطحی.

Provide Methods to Model Multivariate ROC curve the Diagnosis of Acute With the help of Cell Surface Marker variables.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 1210
عنوان فارسی طرح ارائه روشهای مدل بندی چند متغیرهRoc Curve در تشخیص آپاندیسیت حاد با کمک متغیرهای مارکر های سلولی سطحی.
عنوان لاتین طرح Provide Methods to Model Multivariate ROC curve the Diagnosis of Acute With the help of Cell Surface Marker variables.
کلمات کلیدی
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 15
کد IRCT
کد اخلاق 93-163-13
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محمد رفیعیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Drafie13993@gmail.com
قاسم مسیبیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
زهرا شایاناستاد مشاور دوم دکتری تخصصی /Ph.D
ناصر محمدقلی مزرجیمجری اصلی اولکارشناس ارشد mezerji@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show