مقایسه سطح سرمی آهن، مس، روی و منیزیوم در مصرف کنندگان تریاک، هروئین و شیشه.

Comparison of Serum Iron, Copper, Zinc and Magnesium levels in Opium, Heroin and Methamphetamine Users.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 1127
عنوان فارسی طرح مقایسه سطح سرمی آهن، مس، روی و منیزیوم در مصرف کنندگان تریاک، هروئین و شیشه.
عنوان لاتین طرح Comparison of Serum Iron, Copper, Zinc and Magnesium levels in Opium, Heroin and Methamphetamine Users.
کلمات کلیدی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 4
کد IRCT
کد اخلاق 93-165-17
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی قضاویمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
قاسم مسیبیاستاد راهنمادوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
احمد اکبریمجری اصلی اولدکتری حرفه ایdr.akbari49@yahoo.com
محمد رفیعیاستاد مشاور دوم دکتری تخصصی /Ph.Drafie13993@gmail.com
اعظم اسدیمجری اصلی اولدکتری حرفه ای

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show