کلونینگ، بیان و تولید آنزیم فیتاز مقاوم دمایی در اشرشیاکلی

cloning , expression and production a thermostable phytase enzyme in escherichia coli


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: مریم پرهام فر

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2064
عنوان فارسی طرح کلونینگ، بیان و تولید آنزیم فیتاز مقاوم دمایی در اشرشیاکلی
عنوان لاتین طرح cloning , expression and production a thermostable phytase enzyme in escherichia coli
کلمات کلیدی کلونینگ، آنزیم فیتاز، مقاوم دمایی، اشرشیاکلی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 23
کد IRCT
کد اخلاق 93-174-6
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
مریم پرهام فرمجریدومکارشناس ارشد may_parhamfar@yahoo.com
شبنم صدوق عباسیانهمکار کارشناسی

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1395/10/01 1395/10/08داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show