طراحی کیت Taq Man Multiplex Realtime-PCR جهت تشخیص باکتری های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم

Designing of byTaq man Multiplex Real time-PCR kit for detection of C. trachomatis and M. genitalium


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: بهزاد خوانساری نژاد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2071
عنوان فارسی طرح طراحی کیت Taq Man Multiplex Realtime-PCR جهت تشخیص باکتری های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم
عنوان لاتین طرح Designing of byTaq man Multiplex Real time-PCR kit for detection of C. trachomatis and M. genitalium
کلمات کلیدی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مطالعه برای ساخت دارو یا وسایل
زمان اجرای طرح -ماه 24
کد IRCT
کد اخلاق 93-174-12
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
بهزاد خوانساری نژاداستاد راهنمادوم دکتری تخصصی /Ph.Db_khansarinejad@yahoo.com
مینا ذوالفقاریمجری اصلی اولکارشناس ارشد
محمد رفیعیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Drafie13993@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده: عفونت هاي منتقله ازراه جنسي STI به وسيله پاتوژن هايي که ازطريق فعاليت هاي جنسي کسب شده، ايجاد مي شوند.باکتري هاي متعددي مي توانند منجر به ايجاد اين عفونت ها شوند: کلاميدياتراکوماتيس و مايکويکوپلاسما ژنيتاليوم عوامل باکتريالي هستندکه موجب عوارضي همچون يورتريت،سرويسيت، ناباروري ،زايمان زودرس،سقط جنين والتهاب مزمن لگن درزنان مي شوند. بدليل اين که اکثرا اين عفونت ها در%80-70 موارد غير قابل تشخيص هستند زيرا در اغلب موارد بدون علامتندو اگر درمان نشوند به حالت مزمن تبديل مي شوند:از اين رو هدف اين پژوهش، راه اندازي و به کار گيري يک روش مالتي پلکس تک من ريل تايم پي سي آر براي شناسايي دو عامل باکتريايي عفونت هاي منتقله ازراه جنسي کلاميديا تراکوماتيس و مايکوپلاسما ژنيتاليوم بوده است. مواد وروش ها: پس از مطالعات مقدماتي به عمل آمده، براي نواحي ثابت ژن هاي باکتري هاي کلاميديا تراکوماتيس ژن OmpA و مايکوپلاسما ژنيتاليوم ژن Mgpa، پرايمرهاو پروب هاي اختصاصي طراحي شد که به ترتيب محصولات PCR به طول 135 و 145 جفت بازي را تکثير مي کند. سپس ابتدا به صورت تک تک براي هر ژن و سپس دو به دو به صورت دوپلکس Real time PCRگذاشته شد. بعد از بهينه شدن تست از نظر ويژگي و حساسيت بررسي شد و در نهايت بر روي 110 نمونه اندوسريکس از خانم هايي با رفتارهاي پر خطرو داراي علايم عفونت هاي جنسي آزمايش شد و نتايج با يک کيت تجاري معتبر مقايسه گرديد. نتايج: حساسيت و ويژگي اين روش در واکنش تعيين گرديد و بر اساس ارزيابي تشخيصي روش طراحي شده و مقايسه آن با يک کيت تجاري نشان داد که حساسيت و ويژگي تشخيصي روش طراحي شده بصورت تکي براي کلاميديا تراکوماتيس به ترتيب معادل 100% و97% ، حساسيت و ويژگي تشخيصي روش طراحي شده براي مايکوپلاسما ژنيتاليوم به ترتيب معادل 57% و 100%و در نهايت حساسيت و ويژگي تشخيصي روش دوبلکس به ترتيب معادل 75%و97% در نظر گرفته شد. بحث و نتيجه گيري :با توجه به اخذ نتايج اوليه مناسب به وسيل? روش راه اندازي شده و با ارزيابي بيشتر در اين پژوهش امکان ادامه کار به منظور توليد کيت تشخيصي بر مبناي روش طراحي شده وجود دارد و بعلاوه مقايس? اين روش با يک روش تجاري معتبر نشان مي ‌دهد که اين روش مي ‌تواند با صرفه جويي در زمان و هزينه ها جايگزين روش ‌هاي تجاري براي تشخيص عوامل شايع ايجاد کننده عفونت هاي جنسي باکتريال باشد. کليدواژه¬: باکتري¬هاي م

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show