ارزیابی عدم توازن سلول های TH17 و TREG در بیماران اختلال افسردگی اساسی.

Evalution of imblance between th17 & treg cells in patients with Major Depressive Disorders.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: علی غزنوی راد , قاسم مسیبی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2176
عنوان فارسی طرح ارزیابی عدم توازن سلول های TH17 و TREG در بیماران اختلال افسردگی اساسی.
عنوان لاتین طرح Evalution of imblance between th17 & treg cells in patients with Major Depressive Disorders.
کلمات کلیدی
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 11
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1394.31
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی غزنوی رادمجری دکتری تخصصی /Ph.Ddrali_rad@yahoo.com
حمیدرضا جمیلیانمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dmjamilian@gmail.com
قاسم مسیبیاستاد راهنمادوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show