ارزیابی سطح سرمی پروتئین DKK-3 و DKK-1 به عنوان تومور مارکر تشخیصی در بیماران مبتلا به سرطان آدنوکارسینوم کولون و سرطان پستان.

Evaluation of serum level DKK1 and DKK2 proteins as a diagnostic tumor marker in colon Adenocarcinoma and breast cancer.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: سمانه خرمی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2189
عنوان فارسی طرح ارزیابی سطح سرمی پروتئین DKK-3 و DKK-1 به عنوان تومور مارکر تشخیصی در بیماران مبتلا به سرطان آدنوکارسینوم کولون و سرطان پستان.
عنوان لاتین طرح Evaluation of serum level DKK1 and DKK2 proteins as a diagnostic tumor marker in colon Adenocarcinoma and breast cancer.
کلمات کلیدی پروتئین، تومور مارکر، سرطان، آدنوکارسینوم کولون، پستان
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مقطعی (Cross sectional)
زمان اجرای طرح -ماه 16
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1394.47
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
قاسم مسیبیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
سمانه خرمیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dkhorrami.s@gmail.com
علی آرش انوشیروانیهمکاراولفوق تخصص/فلوشیبanoush_aa@yahoo.com
داوود عزیزیهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.DDrazizi@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1395/07/01 1395/07/14داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show