بررسی وضعیت ایمنی در ارتباط با سطح ویتامین دی در بیماران سپسیس شدید

Assessment of immune status in relation to vitamin D levels in patients with severe sepsis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مشار موحد , ابوالفضل جوکار , قاسم مسیبی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2338
عنوان فارسی طرح بررسی وضعیت ایمنی در ارتباط با سطح ویتامین دی در بیماران سپسیس شدید
عنوان لاتین طرح Assessment of immune status in relation to vitamin D levels in patients with severe sepsis
کلمات کلیدی ویتامین دی، سپسیس، سیتوکین
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 6
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1394.235
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
قاسم مشار موحدمجریاول ghasemmoshar@irimc.org
ابوالفضل جوکاراستاد راهنمااول دکتری تخصصی /Ph.Ddr.a.jokar@gmail.com
قاسم مسیبیاستاد راهنمادوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
فرشیده دیدگراستاد مشاور اول دکتری تخصصی /Ph.Dfdidgar@yahoo.com
مهدیه السادات غفاریاستاد مشاور دومکارشناس ارشد

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show