کلونینگ و بیان ناحیه آنزیماتیک فیتاز نوترکیب و بررسی فعالیت آنزیمی آن

Cloning and expression of the enzymatic region of recombinant phytase and evaluation its enzyme activity


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: ملیحه حلاجی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2351
عنوان فارسی طرح کلونینگ و بیان ناحیه آنزیماتیک فیتاز نوترکیب و بررسی فعالیت آنزیمی آن
عنوان لاتین طرح Cloning and expression of the enzymatic region of recombinant phytase and evaluation its enzyme activity
کلمات کلیدی فیتاز- دیالیز- پروتئین نو ترکیب
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 18
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1394.195
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ملیحه حلاجیمجری hmalihe21@yahoo.com
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
احسان رئوفیمجری اصلی اول
مریم پرهام فراستاد مشاور دومکارشناس ارشد may_parhamfar@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show