تولید نوترکیب رشد اندوتلیال عروقی(VEGF= Vascular Endothelial G rowth factor) و ارزیابی فعالیت آن در شرایط برون تنی و حیوان آزمایشگاهی

Production of recombinant vascular endothelial growth factor (VEGF) and evaluation of activation of this protein in vitro and laboratory animal


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: حمید ابطحی , علی هاتف سلمانیان

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2356
عنوان فارسی طرح تولید نوترکیب رشد اندوتلیال عروقی(VEGF= Vascular Endothelial G rowth factor) و ارزیابی فعالیت آن در شرایط برون تنی و حیوان آزمایشگاهی
عنوان لاتین طرح Production of recombinant vascular endothelial growth factor (VEGF) and evaluation of activation of this protein in vitro and laboratory animal
کلمات کلیدی -
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 24
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1394.199
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن خاکیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dkhakimohsen@yahoo.com
حمید ابطحیاستاد راهنمادوم دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
قاسم مسیبیاستاد مشاور اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
مریم باعزماستاد مشاور سوم دکتری تخصصی /Ph.Dmaryam.baazm@gmail.com
علی گنجیاستاد مشاور دوم دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
علی هاتف سلمانیاناستاد راهنمااول hatef44@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show