بررسی اثر انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس آرئوس بر مرگ سلولی سلولهای سرطان خون در همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان.

The effect of staphylococcal enterotoxin type B on cell death in hematological cancer cell lines during co-culture with mesenchymal stem cells derived from bone marrow.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی , مصطفی اجتهادی فر

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2399
عنوان فارسی طرح بررسی اثر انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس آرئوس بر مرگ سلولی سلولهای سرطان خون در همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان.
عنوان لاتین طرح The effect of staphylococcal enterotoxin type B on cell death in hematological cancer cell lines during co-culture with mesenchymal stem cells derived from bone marrow.
کلمات کلیدی انتروتوکسین تیپ B، استافیلوکوکوس آرئوس، سرطان خون، مغز استخوان
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 15
کد IRCT 204
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1394.234
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی قضاویمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
مصطفی اجتهادی فرمجریسومکارشناس ارشد
بهزاد خوانساری نژادهمکار دکتری تخصصی /Ph.Db_khansarinejad@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1396/01/16 1396/01/27داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show