بررسی اثر روغن گردو (Juglans regia L.) در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس در مدل موشی C57BL/6

Walnut (Juglans regia L.) extract effect on multiple sclerosis treatment in C57BL/6 mouse model


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: محمدرضا پالیزوان , قاسم مسیبی , علی قضاوی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2610
عنوان فارسی طرح بررسی اثر روغن گردو (Juglans regia L.) در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس در مدل موشی C57BL/6
عنوان لاتین طرح Walnut (Juglans regia L.) extract effect on multiple sclerosis treatment in C57BL/6 mouse model
کلمات کلیدی MS, EAE یک اختلال دمیلینه کننده مغز و نخاع می باشد که باعث بروز اختلالات رفتاری و حرکتی در بیماران می شود. Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE): مدل القا شده التهاب در سیستم عصبی مرکزی حیوانات آزمایشگاهی می باشد.
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 6
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.112
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی گنجیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
محمدرضا پالیزوانمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dpalizvan@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
علی قضاویمجریچهارم دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
ایمان فراهانیهمکاراولکارشناسیiman.frh@yahoo.com
مانا شجاع پورهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.Dmana_shojapuor@yahoo.com
مصطفی اجتهادی فرهمکارسومکارشناس ارشد

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده فارسي زمينه و هدف: بيماري(MS) Multiple Sclerosis يک بيماري مزمن و خود ايمن است که ساليانه افراد زيادي را درگير مي کند. هنوز درمان قطعي براي بيماري MS معرفي نشده است. با توجه به اثرات ضد التهابي و آنتي اکسيدانتي گردو، شناسايي اثر روغن گردو در بيماري MS وپيدا کردن ارتباط معنادار در اين بررسي ممکن است ما را درشناخت مواد و مکمل هاي درماني و يا بهبود دهنده ي بيماريMS ياري کند. در مطالعه ي حاضر از مدل موشي (EAE) experimental autoimmune encephalomyelitis که نزديک ترين مدل حيواني به بيماري MS مي باشد استفاده شده است. مواد و روش ها: به يک گروه از موش هاي EAE شده به عنوان گروه تحت درمان ، روزانه 100 ميکروليتر روغن گردو گاواژ شد. از روز اول پيدايش علايم باليني، پايش وزن و علايم باليني، به صورت روزانه وتا 21 روز بعد صورت گرفت. در روز 21 از هر موش نمونه ي بافت مغز جهت بررسي هاي هيستولوژي، نمونه ي طحال براي تست MTT و نمونه ي خون جهت اندازه گيري سايتوکاين ها با روش الايزا و شمارش لنفوسيت هاي T تنظيمي با روش فلوسايتومتري گرفته شد. يافته ها: اختلاف تغيير ميانگين وزني بين گروه ها معني دار نبود. ميانگين حداکثر شدت بيماري و همچنين تشکيل پلاک مغزي در گروه روغن گردو نسبت به گروه کنترل به صورت معناداري (p value <0.05)کمتر بود. با اين حال اختلاف ميزان ارتشاح لکوسيتي و تست MTT بين دو گروه معنادار نبود. در سنجش سايتوکاين ها در سطح سوپ سلول طحالي تحريک شده با MOG با کاهش معنا دار INF-g و IL-17 در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد اما مقادير IL-10 و IL-5 تفاوتي وجود نداشت. بررسي اين سايتوکاين ها در سطح سرمي با کاهش معنادار IL-17 و افزايش IL-10 همراه بود (p value <0.05) . لنفوسيتهاي T تنظيمي نيز در گروه مبتلا به EAE درمان شده با روغن گردو افزايش قابل توجهي نسبت به گروه درمان نشده نشان مي داد هرچند مقدار اين گروه از لنفوسيت ها در هر دو گروه از گروه موشهاي نرمال پايين تر بود (p value <0.05). نتيجه گيري: در مجموع مي توان گفت که روغن گردو در جلوگيري از تشکيل پلاک هاي مغزي و غير فعال کردن سلول هاي انفيلتره شده به داخل مغز موثر بوده است و اين ماده ي غذايي در کاهش دادن شدت بيماري مفيد واقع شده است. مطالعات بيشتري جهت مشخص کردن مکانيسم دقيق عملکرد روغن گردو و يا استفاده از آن به عنوان يک مکمل دارويي مناسب براي درمان MS لازم است. واژگ

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1395/10/01 1395/10/08داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show