بررسی اثر والپروات سدیم بر تعدیل سطح کاسپازهای آپوپتوزی در هیپوکمپ موشهای سوری دیابتی شده با آلوکسان.

Investigating the effect of Sodium valproate on tuning the level of apoptotic caspases in hippocampus of STZ diabetic mouse.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: قاسم مسیبی , مهسا غلامی , سید سیروان حسینی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2655
عنوان فارسی طرح بررسی اثر والپروات سدیم بر تعدیل سطح کاسپازهای آپوپتوزی در هیپوکمپ موشهای سوری دیابتی شده با آلوکسان.
عنوان لاتین طرح Investigating the effect of Sodium valproate on tuning the level of apoptotic caspases in hippocampus of STZ diabetic mouse.
کلمات کلیدی والپروات سدیم ،‌کاسپازهای آپوپتوزی
نوع پروژه بنیادی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی مطالعات علوم پایه(Experimental)
زمان اجرای طرح -ماه 12
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.200
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
مهدی صادقمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dsadegh.mehdi@gmail.com
قاسم مسیبیمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
مهسا غلامیمجریسومکارشناس ارشد mahsa.gholami121@gmail.com
پروین زارعیهمکاراولکارشناس ارشد zareiparvin69@gmail.com
سید سیروان حسینیمجریچهارمکارشناسیsirvanhosseiny73@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1396/08/027روز قابل اجرا به شرط اصلاح آن است

منابع
hide/show