بررسی اینترلوکین 27 به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تشدید کننده در بیماری های خود ایمنی .

IL-27: friend or foe in autoimmune diseases.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: مصطفی اجتهادی فر

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2682
عنوان فارسی طرح بررسی اینترلوکین 27 به عنوان یک عامل بازدارنده و یا تشدید کننده در بیماری های خود ایمنی .
عنوان لاتین طرح IL-27: friend or foe in autoimmune diseases.
کلمات کلیدی اینترلوکین 27: یک مولکول پروتئینی محلول از اجزای سیستم ایمنی می باشد که از اعضای خانواده اینترلوکین-12 می باشد. بیماری های خودایمنی: مجموعه بیماری ها و سندروم هایی می باشند که به علت تداخل در عملکرد سیستم ایمنی رخ می دهند.
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح خاتمه یافته با ارائه گزارش نهایی
نوع مطالعاتی متاآنالیز (Meta-analysis) یا مرور سیستماتیک
زمان اجرای طرح -ماه 2
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.237
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی گنجیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
مصطفی اجتهادی فرمجریدومکارشناس ارشد
قاسم مسیبیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
علی قضاویهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحچکيده فارسي بيماريهاي اتوايميون بيماريهايي هستند که بواسطه اختلال در عملکرد اجزاي سيستم ايمني بدن ايجاد مي شوند. سايتوکاينها يکي از مهمترين اجزاي سيتم ايمني هستند که بعنوان عضو محلول سيستم ايمني شناخته مي شوند. يکي از سايتوکاينهايي که جديدا کشف شده است اينترلوکين 27 (Interleukin (IL)-27) مي باشد که داراي نقشهاي پيش التهابي و ضد التهابي مي باشد. IL-27 تعادل بين گونه هاي مختلف سلولهاي (T helper cell) Th را با تقويت و يا سرکوب پاسخ به بيماريهاي خود ايمني مانند مالتيپل اسکلروزيس، کوليت اولسراتيو، بيماري التهابي روده، آرتريت روماتوئيد، پسوريازيس، ديابت انوايميون، لوپوس اريتروماتوز سيستميک، سنردروم شوگرن، بيماري بهجت و آنمي آپلاستيک اتوايميون تغيير مي دهد. عملکرد IL-27 در حال حاضر واضح نشده است اما به نظر مي رسد اين سايتوکاين تعداد بسياري از سلول ها، سايتوکاين ها و مسيرهاي سيگنالينگ را تحت تاثير قرار مي دهد. هم اکنون به مطالعات بيشتري براي شفاف سازي نقش اين اسايتوکاين در بيماري هاي خودايمني مورد نياز است. هدف از اين مطالعه بررسي نکات موجود در مورد نقش IL-27 در بيماريهاي خوايمن مي باشد. واژگان کليدي: سايتوکاين ها، اينترلوکين-27، بيماري خود ايمن، مالتيپل اسکلروزيس

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور
1395/10/01 1395/11/06داوری گزارش نهایی و قابل چاپ است

منابع
hide/show