بررسی اثر هم افزایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب و ویروس های انکولیتیک جهت مهاررشد تومر سخت در مدل حیوانی.

Evaluation of synergic effect of recombinant Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Oncolytic viruses in growth inhibition of solid tumor in animal model.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: بهزاد خوانساری نژاد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2703
عنوان فارسی طرح بررسی اثر هم افزایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب و ویروس های انکولیتیک جهت مهاررشد تومر سخت در مدل حیوانی.
عنوان لاتین طرح Evaluation of synergic effect of recombinant Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Oncolytic viruses in growth inhibition of solid tumor in animal model.
کلمات کلیدی Recombinant VEGF :واسکولار اندوتلیال گروس فاکتور نوترکیب( فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نوترکیب، ساخته شده توسط پروژه قبلی محقق) oncolytic virus(VV) : ( شرح تفصیلی در قسمت 2-3) حیوان آزمایشگاهی تومری شده: موش سوری یا رات که با مواد شیمیایی کارسینوژن ( از جمله MCA =متیل کولانترن) یا تلقیح سلول تومری مبتلا به ضایعات تو مری شده است. مهار تومر: کنترل رشد و پیشروی تومر از طریق سنجش اندازه تومر و ارزیابی شاخصهای میکروسکپی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مطالعات علوم پایه(Experimental)
زمان اجرای طرح -ماه 14
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.251
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
محسن خاکیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dkhakimohsen@yahoo.com
بهزاد خوانساری نژادمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Db_khansarinejad@yahoo.com
علی گنجیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
حمید ابطحیهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
قاسم مسیبیهمکارسوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
ندا مولاییهمکارچهارمکارشناس ارشد n.molee91@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show