بررسی کارایی فرایند کمپوست دو مرحله¬ای در زیست¬پالایی لجنهای نفتی توسط کنسرسیوم میکروبی و قارچی

Investigation of the efficiency of two-stage composting process in bioremediation of oily sludge by bacterial and fungal consortium


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2819
عنوان فارسی طرح بررسی کارایی فرایند کمپوست دو مرحله¬ای در زیست¬پالایی لجنهای نفتی توسط کنسرسیوم میکروبی و قارچی
عنوان لاتین طرح Investigation of the efficiency of two-stage composting process in bioremediation of oily sludge by bacterial and fungal consortium
کلمات کلیدی کمپوست دو مرحله ای، لجن نفتی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی سایر مطالعات
زمان اجرای طرح -ماه 18
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.87
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی کولیوندمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dakulivand@yahoo.com
حمید ابطحیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
مجتبی دیده دارهمکاردوم دکتری تخصصی /Ph.Ddidehdar_m@yahoo.com
فرهاد قمریهمکارسوم دکتری تخصصی /Ph.Df.ghamari@yahoo.com
کاظم گودینیهمکارپنجم دکتری تخصصی /Ph.Dkazem_goodyny@yahoo.com
آرام جباریهمکار aramloox@yahoo.com
رویا بیاتهمکار roya.bayat1995@gmail.com
زهرا بیاتهمکار ansari.ohe@gmail.com
رضا سعیدیهمکارچهارم دکتری تخصصی /Ph.Dreza.saeedi@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحبخشي از ظرفيت ذخيره نفت خام در پالايشگاهها و پايانه‌هاي نفتي کشور به‌علت تشکيل اين نوع لجن غيرقابل استفاده است. معمولا در پالايشگاههاي کشور اين نوع لجنهاي نفتي پس از يک دورة چند ساله، به روش سنتي جدا شده و در خاک دفع مي‌گردد که اين امر آلودگي شديد محيط زيست را در پي دارد. بنابراين با توجه به نفت¬خيز بودن ايران و اهمييت موضوع لجنهاي نفتي در کشور و کمبود مطالعات مرتبط، مطالعه حاضر با هدف بررسي کارايي فرايند کمپوست دو مرحله¬اي در زيست¬پالايي لجنهاي نفتي انجام خواهد شد.

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show