بررسی میزان بیان مولکول های Sema7A، Sema3A، β1-integrin، NP-1 وPlexin-C1 در نمونه ی خون بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در گروه های درمانی متفاوت

Investigation of expression of Sema3A, Sema7A, NP-1, β1-integrin and Plexin-C1 in blood sample of multiple sclerosis patients with different treatments


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: شیما شاپوری , قاسم مسیبی , محسن ابراهیمی منفرد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2862
عنوان فارسی طرح بررسی میزان بیان مولکول های Sema7A، Sema3A، β1-integrin، NP-1 وPlexin-C1 در نمونه ی خون بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در گروه های درمانی متفاوت
عنوان لاتین طرح Investigation of expression of Sema3A, Sema7A, NP-1, β1-integrin and Plexin-C1 in blood sample of multiple sclerosis patients with different treatments
کلمات کلیدی مالتیپل اسکلروزیس-سمافورین-EAE
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مورد شاهدی (Case control)
زمان اجرای طرح -ماه 21
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.141
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی گنجیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
شیما شاپوریمجریدوم shimashapoori@yahoo.com
قاسم مسیبیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
محسن ابراهیمی منفردمجریچهارم دکتری تخصصی /Ph.Ddoctor.ebrahimi@gmail.com
علی قضاویهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
ایمان فراهانیهمکاردومکارشناسیiman.frh@yahoo.com
بهزاد خوانساری نژادهمکارسوم دکتری تخصصی /Ph.Db_khansarinejad@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحبيماري(Multiple Sclerosis) MS با التهاب در سيستم عصبي مرکزي (CNS)، آسيب ميلين ها و دژنره شدن نورون ها توسط حمله ي سلول هاي T واکنشگر با خودي همراه مي باشد . اين بيماري بيش از 5/2 ميليون از جمعيت جهان را تحت تاثير قرار داده و بين افراد 20-40 ساله شايع است. همچنين نسبت درگيري اين بيماري در زنان 2 برابر مردان است(1, 2) .سمافورين ها براي اولين بار در سال 1990 به عنوان مولکول هاي هدايت کننده ي آکسون درسيستم عصبي شناخته شدند، اما اين مولکول ها در بالغين در بافت هاي ديگر نيز بيان مي شوند و عملکردهاي گوناگوني در زمينه هاي فيزيولوژيکي و پاتولوژيکي مختلف دارند (6). به عنوان مثال اين مولکول ها در تکامل عصب، رگ زايي، رشد تومورها و متاستاز داراي نقش مي باشند (7). همچنين اين مولکول ها در تنظيم سيستم ايمني موثرند و نقش آن ها در بيماري هاي خودايمني به ويژه بيماري مالتيپل اسکلروزيس تا حدودي مشخص شده است (6).بعد از تشخيص بيماري MS توسط پزشک متخصص و کسب رضايت نامه کتبي آگاهانه از بيماران و افراد سالم بر اساس رهنمود هاي اخلاقي، 20 نمونه ي خون از بيماران مالتيپل اسکروزيس که به تازگي به بيماري MS مبتلا شده اند و در مرحله ي عود بيماري قرار دارند، قبل از دريافت دارو گرفته مي شود، 80 نمونه ي خون نيز از بيماران مالتيپل اسکلروزيس که در مرحله ي بهبود بيماري هستند و دارو دريافت کرده اند ، گرفته خواهد شد. نهايتاً 20 نمونه خون نيز از افراد سالم جمع آوري مي شود. حجم خون مورد نياز براي اين مطالعه 5cc در لوله حاوي ضد انعقاد EDTA مي باشد. 2- بررسي بيان ژن Sema3A،?1 integrin، Sema7A و NP-1 به کمک روش Real time PCR از لوله حاوي ضد انعقاد با استفاده از کيت هاي تجاري، mRNA استخراج و با استفاده از کيت به cDNA تبديل مي گردند. در ادامه با استفاده از نرم افزارAlleleID و يا Generunner، براي نواحي اتصال اگزون ها (Exon-Exon Junction) پرايمر طراحي مي گردد و سپس نواحي پرايمري مورد نظر با استفاده از نرم افزار Blast موجود در سايت NCBI از نظر اتصال به ساير نواحي ژنوم انساني مورد بررسي بيشتري قرار مي گيرد. پس از تائيد توالي هاي پرايمري، جهت سنتز به شرکت ارسال مي گردند و سپس به منظور بررسي ميزان بيان ژن، با روش سايبرگرين و با استفاده از تکنيک Real-Time PCR تکثير شده و نتايج با استفاده از روش آناليز ??CT محاسبه و با يکديگر در گروه هاي مختلف مورد بررسي قرار

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show