بررسی ارتباط آنتی بادی ضد سیترولین( anti-CCP ) با فاکتور های التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

Correlation of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide with Inflammatory factors in Rheumatoid Arthritis Patients


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: ایمان فراهانی , علی گنجی

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2865
عنوان فارسی طرح بررسی ارتباط آنتی بادی ضد سیترولین( anti-CCP ) با فاکتور های التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
عنوان لاتین طرح Correlation of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide with Inflammatory factors in Rheumatoid Arthritis Patients
کلمات کلیدی anti-CCP ، TNF-a، IL-8، CRP، ESR و RF
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی ارزیایی روشهای تشخیصی (ارزش تشخیصی)
زمان اجرای طرح -ماه 12
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.94
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
قاسم مسیبیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dgmosayebi@yahoo.com
ایمان فراهانیمجریسومکارشناسیiman.frh@yahoo.com
علی گنجیمجریچهارم دکتری تخصصی /Ph.Daliganjy_1360@yahoo.com
علی قضاویهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dghazaviali@yahoo.com
بهارک تاثریانهمکاردومفوق تخصص/فلوشیبbahartasorian2002@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحآرتريت روماتوئيد (RA)يک بيماري مزمن، سيستميک و التهابي مي باشد که در گروه بيماري هاي اتوايميون شناخته مي شود(1). از شاخصه هاي پاتوژنيسيته ي اين بيماري مي توان به التهاب سينوويال و هايپرپلازي (ورم)، توليد اتوآنتي بادي نظير روماتوئيد فاکتور (RF) و تخريب پيشرونده ي مفاصل و استخوان در بيماران اشاره کرد که اين روند غالبا همراه با احساس درد و از دست رفتن عملکرد طبيعي بافت آسيب ديده است که در نهايت سبب کاهش کيفيت زندگي افراد و افزايش مرگ و مير مي شود(2). بر اساس شدت بيماري درصد معلوليت افراد ممکن است حتي به 30 درصد هم برسد، همچنين ميزان مرگ و مير در اين بيماران در نتيجه ي عفونت و يا بيماري هاي قلبي عروقي مي تواند تا 52 درصد افزايش پيدا کند(3) . در اين بيماري مجموعه اي از عوامل مانند تخريب سلولي و يا آپپتوز هاي کنترل نشده سبب ايجاد پپتيد/پروتئين سيترولينه شده (تبديل اسيد آمينه ي آرژنين به سيترولين در پپتيد/پروتئين) و در نتيجه ايجاد يک آنتي ژن تغيير يافته مي شود که پاسخ سيستم ايمني عليه اين پپتيد و يا کل پروتئين تغيير يافته را در پي دارد(4). درباره ي اتيولوژي اين بيماري محققان هنوز به يک فرضيه ي واحد نرسيده اند چرا که فهم اين مهم، ريشه در شناختن محرک هاي محيطي و همچنين يک زمينه ي ژنتيکي محدود در افراد دارد، در واقع مجموعه ي اين عوامل است که ممکن است در افراد سبب شروع واکنش هاي سيستم ايمني و پيشرفت بيبماري شود(5). در تشخيص آزمايشگاهي آرتريت روماتوئيد، با توجه به التهابي بودن بيماري مجموعه اي از فاکتور هاي التهابي نظير TNF-a، IL-8، CRP، ESRو NO در سطح سرمي افراد بيمار افزايش مي يابد(6-8). فاکتور IgM-RF يا روماتوئيد فاکتور در50 تا 80 درصد از موارد بيماري آرتريت روماتوئيد قابل شناسايي ست اما اين فاکتور مي تواند در ساير بيماري ها نظير بيماري هاي بافت پيوندي، بيماري هاي عفونتي و در افراد مسن سالم نيز قابل شناسايي باشد. پسIgM-RF نمي تواند فاکتوري با اختصاصيت مطلوب در تشخيص بيماري آرتريت روماتوئيد باشد(9). اما هيچ يک از فاکتور هاي تشخيصي ياد شده به طور اختصاصي و مستقل در تشخيص بيماري آرتريت روماتوئيد کاربرد ندارند. با اين وجود در ميان ساير فاکتور ها فاکتور anti-CCP که در واقع آنتي بادي ضد پپتيد سيترولينه شده (CCP) مي باشد از اختصاصيت بالاتري برخوردار است(10). از طرف ديگر، در همين واکنش سيترولينه شدن در اثر پاسخ هاي ال

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show

1. Kroot EJJ, De Jong BA, Van Leeuwen MA, Swinkels H, Van Den Hoogen FH, Van't Hof M, et al. The prognostic value of anti–cyclic citrullinated peptide antibody in patients with recent‐onset rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheumatism. 2000;43(8):1831-5. 2. Nanke Y, Kotake S, Akama H, Kamatani N. Alkaline phosphatase in rheumatoid arthritis patients: possible contribution of bone-type ALP to the raised activities of ALP in rheumatoid arthritis patients. Clinical rheumatology. 2002;21(3):198-202. 3. Mi