نانوکپسوله کردن پپتیدضدمیکروبی LL-37

Nano encapsulation of antimicrobial peptide LL-37


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: ناهید سرلک , احسان اله غزنوی راد , شهره فهیمی راد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 2887
عنوان فارسی طرح نانوکپسوله کردن پپتیدضدمیکروبی LL-37
عنوان لاتین طرح Nano encapsulation of antimicrobial peptide LL-37
کلمات کلیدی ll37 ، اسینتوباکتر بومانی ، درمان
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مطالعه برای ساخت دارو یا وسایل
زمان اجرای طرح -ماه 24
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.142
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
ناهید سرلکمجریدوم sarlak.n@gmail.com
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com
احسان اله غزنوی رادمجریچهارم دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com
شهره فهیمی رادمجریسومکارشناس ارشد sh_fahimirad@yahoo.com
احسان زارعی مهرورزهمکاراولکارشناس ارشد ehsanzareimehrvarz@gmail.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحبيماري¬هاي عفوني سالانه جان ميليون¬ها نفر از انسان¬ها را مورد تهديد قرار مي¬دهند و از طرفي مقاومت ميکروب¬ها در برابر داروهاي رايج که¬ در حال افزايش مي¬باشد بر خطرات اين بيماري¬ها افزوده است که منجر به ايجاد يک معضل کلينيکي گرديده است،که اين امر استفاده از جايگزين¬هاي مناسب براي آنتي¬بيوتيک¬ها را ناگريز کرده است تا بتوان از اين طريق منجربه کاهش مرگ و ميرها گرديد همچنين مي¬توان هزينه¬هاي درماني را نيز کاهش داد.يکي از راه¬هاي جايگزين استفاده از پپتيدهاي ضد ميکروبي مي¬باشد که مي¬تواند موثر واقع شود زيرا قابليت اثربخشي آنها مناسب¬تر و سريع¬تر از آنتي بيوتيک¬ها مي¬باشد از طرفي بسياري از پپتيدهاي ضد ميکروبي داراي گستره فعاليت وسيعي هستند. بنابراين با کمک اين پپتيدها مي¬¬توان به راه درمان مناسبي عليه عوامل بيماريزاي مقاوم به دارو دست يافت.از جمله پپتيدها¬ي ضد ميکروبي مي¬توان به LL-37 اشاره نمود که داراي فعاليت گسترده ضد باکتريايي،ويروسي و قارچي مي¬باشد. با توجه به اهميت موضوع و عدم دسترسي به اطلاعات دقيقي پيرامون موضوع حاضر،اين مطالعه با هدف توليد و تخليص پروتئين¬ LL-37 و بررسي اثر آن در شرايط in vitro و in vivo در شرايط نانه طراحي گرديده است.

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show