تولید و تخلیص پروتئین Oncorhyncin II و بررسی اثر ضدمیکروبی آن بر روی اسینتو باکتر بومانی مقاوم به دارو در شرایط in vitroو in vivo

Production and Purification of Oncorhyncin II Protein and Evaluation of antibacterial Effects on drug resistance Acinetobacter baumannii In Vitro and In vivo


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: احسان اله غزنوی راد

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 3075
عنوان فارسی طرح تولید و تخلیص پروتئین Oncorhyncin II و بررسی اثر ضدمیکروبی آن بر روی اسینتو باکتر بومانی مقاوم به دارو در شرایط in vitroو in vivo
عنوان لاتین طرح Production and Purification of Oncorhyncin II Protein and Evaluation of antibacterial Effects on drug resistance Acinetobacter baumannii In Vitro and In vivo
کلمات کلیدی کلونینگ ،تخلیص ،پپتید ضد میکروبی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مطالعه برای ساخت دارو یا وسایل
زمان اجرای طرح -ماه 18
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.12
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
احسان اله غزنوی رادمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Dghaznaviehs@yahoo.com
شهره فهیمی رادهمکاردومکارشناس ارشد sh_fahimirad@yahoo.com
ریحانه فیروزیهمکاراول rfirouzi2017@yahoo.com
حمید ابطحیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dhabtahi2001@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرح

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show