بررسی تاثیر کپسول گیاهی افسنتین بر بی اشتهایی بیماران دیالیزی

Study the effect of Artemisia plant capsule on anorexia in hemodialysis patients


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: ناصر سعیدی , مریم مهاجرانی راد , احمد اکبری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 3082
عنوان فارسی طرح بررسی تاثیر کپسول گیاهی افسنتین بر بی اشتهایی بیماران دیالیزی
عنوان لاتین طرح Study the effect of Artemisia plant capsule on anorexia in hemodialysis patients
کلمات کلیدی Anorexia, ESRD , herbal treatment
نوع پروژه کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی مداخله ای (Interventional) وکارآزمایی بالینی(Clinical Trial)
زمان اجرای طرح -ماه 12
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.54
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
سید امیرحسین لطیفیمجری اصلی اول دکتری تخصصی /Ph.Dseiedalatifi@yahoo.com
ناصر سعیدیمجریدومفوق تخصص/فلوشیبnassersaidi47@yahoo.com
امیر الماسی حشیانیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Damiralmasi2007@gmail.com
مریم مهاجرانی رادمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dmaryammohageranirad@gmail.com
جمال امریهمکاردومکارشناس ارشد jamal.amri71@gmail.com
احمد اکبریمجریچهارمپزشکی عمومیdr.akbari49@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحهدف از اين مطالعه درمان دارويي گياهي در دسترس و بومي ايران و بر پايه منابع طب سنتي ايران از گياه افسنتين در درمان بي اشتهايي بيماران دياليزي استفاده کنيم ،اين گياه مقوي کبد و معده و اشها آور بوده و ميتواند اشتهاي اين بيماران را بهبود بخشد.

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show