طراحی نظام ثبت بالینی سرطان در دانشگاه علوم پزشکی اراک (فاز I)

Clinical Cancer Registry in Arak University of Medical Sciences


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
داوری ها
داوری ها
منابع
منابع
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

مجریان: پریسا رشیدی , مجید طاهری

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 3328
عنوان فارسی طرح طراحی نظام ثبت بالینی سرطان در دانشگاه علوم پزشکی اراک (فاز I)
عنوان لاتین طرح Clinical Cancer Registry in Arak University of Medical Sciences
کلمات کلیدی سرطان، رجیستری، ثبت بالینی
نوع پروژه بنیادی - کاربردی
وضعیت طرح دست اجرا
نوع مطالعاتی راه اندازی یک روش یا سیستم علمی اجرایی
زمان اجرای طرح -ماه 6
کد IRCT
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.336
نتیجه کمیته اخلاق کد اخلاق دریافت کرد.

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
علی آرش انوشیروانیمجری اصلی اولفوق تخصص/فلوشیبanoush_aa@yahoo.com
پریسا رشیدیمجریسوم دکتری تخصصی /Ph.Dparisarashidi@arakmu.ac.ir
مجید طاهریمجریدوم دکتری تخصصی /Ph.Ddr.taherimajid@gmail.com
علی چهره ئیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Dalichehrei@yahoo.com
رضا آقابزرگیهمکاردومفوق تخصص/فلوشیبreza.aghabozorgi@gmail.com
مسعود بهرامیهمکارسومکارشناس ارشد masoud.bahrami87@gmail.com
نازی نجاتهمکارپنجم دکتری تخصصی /Ph.Dnazinejat@gmail.com
امیر الماسی حشیانیهمکاراول دکتری تخصصی /Ph.Damiralmasi2007@gmail.com
عفت مشهدیهمکارهفتمفوق تخصص/فلوشیبe.mashhadi1972@gmail.com
فاطمه سیفهمکارچهارم دکتری تخصصی /Ph.Dsahar_s95@yahoo.com
محسن ابراهیمی منفردهمکارپنجم دکتری تخصصی /Ph.Ddoctor.ebrahimi@gmail.com
علیرضا کمالیهمکارششم دکتری تخصصی /Ph.Dalikamaliir@yahoo.com
محمدرضا بیاتیانیهمکارچهارم دکتری تخصصی /Ph.Dmr_kbi@yahoo.com
اعظم احمدیهمکارهشتم دکتری تخصصی /Ph.Dahmadia22@yahoo.com

چکیده طرح
hide/show

عنوان متن
چکیده طرحبيماري سرطان يکي از بيماري¬هاي مهم از نظر بار و مرگ و مير مي¬باشد. مهمترين موردي که در بيماران مبتلا به سرطان وجود دارد طول عمر بيشتر اين افراد مي¬باشد. لذا پس از ابتلا به بيماري هدف از درمان¬ها و مراقبت¬هاي پزشکي و بيمارستاني افزايش بقاي بيمار خواهد بود. نوع درمان تجويز شده براي فرد از جمله شيمي درماني و تعداد کورس¬هاي درماني آن، راديوتراپي، جراحي و يا درمان¬هايي مانند هورمون درماني و ايمونوتراپي نقش تعيين کننده¬اي در سير پيشرفت و يا کنترل بيماري دارد. همچنين مرحله بيماري در زمان تشخيص عامل مهمي در تفاوت نوع درمان¬هاي تجويز شده براي فرد مي¬باشد. لذا لازم است که پزشکان درمان را بر اساس ويژگي¬هاي بيماري و درجه و مرحله آن ارائه دهند. اين مهم تنها با وجود يک نظام ثبت سرطان که ويژگي¬هاي تومور را در بر گرفته باشد امکان پذير است. ثبت سرطان مبتني بر جمعيت در کشور و استان مرکزي در حال انجام مي¬باشد که در آن فقط بيماران مبتلا به انواع سرطان ثبت شده و تاريخ ابتلا و برخي ديگر از اطلاعات دموگرافيک و اوليه موجود است. اين نظام کليه سرطان¬ها را در بر مي¬گيرد. با نظام ثبت سرطان مبتني بر جمعيت نمي¬توان سير باليني بيماري و تاثير درمان¬هاي مختلف بر آن و همچنين تاثير Stage و Grade بيماري را بر آن مشخص نمود. اما ثبت باليني سرطان سيستم سازمان¬ يافته¬¬اي است که روش¬¬هاي مختلف مطالعات مشاهده¬اي را بکار مي¬گيرد تا اطلاعات يک شکل باليني را جمع¬آوري نمايد و اطلاعات جمعيت مشخصي از بيماران را از جمله نوع و ويژگي¬ هاي بيماري و اقدامات درماني صورت گرفته را گردآوري کند. با توجه به اينکه اهميت برخي از سرطان¬ها بسيار بيشتر است لذا اين ثبت با اهدافي از جمله تعيين الگوي درمان، تعيين الگوي ارجاع بيماران، ارزيابي کيفيت¬ مراقبت¬هاي باليني بيماران و انجام مطالعات بقا براي سرطان¬هاي سينه، کولورکتال، معده، مري و ملانوما از سال 1396 به بعد در شهر اراک انجام خواهد شد.

داوری ها
hide/show

تاریخ ارسال به داور/بررس مهلت پاسخگویی تاریخ پاسخ داور/بررس نظر داوری/ بررسی توضیحات داور

منابع
hide/show

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. 2018;68(1):7-30. 2. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians. 2018;68(6):394-424. 3. Weinberg RA. How cancer arises. Scientific American. 1996;275(3):62-70. 4. Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, Mathers C, Parkin DM. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. 2018. 5. Farhood B, Geraily G, Alizadeh A. Incidence and Mortality of Various Cancers in Iran and Compare to Other Countries: A Review Article. Iranian journal of public health. 2018;47(3):309-16. 6. Jacob L, Freyn M, Kalder M, Dinas K, Kostev K. Impact of tobacco smoking on the risk of developing 25 different cancers in the UK: a retrospective study of 422,010 patients followed for up to 30 years. Oncotarget. 2018;9(25):17420-9. 7. De Flora S, La Maestra S. Epidemiology of cancers of infectious origin and prevention strategies. Journal of preventive medicine and hygiene. 2015;56(1):E15-20. 8. Choi YJ, Myung SK, Lee JH. Light Alcohol Drinking and Risk of Cancer: A Meta-Analysis of Cohort Studies. Cancer research and treatment : official journal of Korean Cancer Association. 2018;50(2):474-87. 9. Marant Micallef C, Shield KD, Baldi I, Charbotel B, Fervers B, Gilg Soit Ilg A, et al. Occupational exposures and cancer: a review of agents and relative risk estimates. Occupational and environmental medicine. 2018;75(8):604-14. 10. Stone TW, McPherson M, Gail Darlington L. Obesity and Cancer: Existing and New Hypotheses for a Causal Connection. EBioMedicine. 2018;30:14-28. 11. Sadeghi H, Rafei M, Bahrami M, Haghdoost A, Shabani Y. Attributable risk fraction of four lifestyle risk factors of thyroid cancer: a meta-analysis. Journal of public health (Oxford, England). 2018;40(2):e91-e8. 12. Daneshi N, Fararouei M, Mohammadianpanah M. Effects of Different Treatment Strategies and Tumor Stage on Survival of Patients with Advanced Laryngeal Carcinoma: A 15-Year Cohort Study. 2018;2018:9678097. 13. MacCallum C, Skandarajah A, Gibbs P, Hayes I. The Value of Clinical Colorectal Cancer Registries in Colorectal Cancer Research: A Systematic Review. JAMA surgery. 2018;153(9):841-9. 14. Mohammadzadeh Z, Ghazisaeedi M, Nahvijou A, Rostam Niakan Kalhori S, Davoodi S, Zendehdel K. Systematic Review of Hospital Based Cancer Registries (HBCRs): Necessary Tool to Improve Quality of Care in Cancer Patients. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP. 2017;18(8):2027-33. 15. Hoque DME, Kumari V, Hoque M, Ruseckaite R, Romero L, Evans SM. Impact of clinical registries on quality of patient care and clinical outcomes: A systematic review. PloS one. 2017;12(9):e0183667. 16. Jedy-Agba EE, Curado MP, Oga E, Samaila MO, Ezeome ER, Obiorah C, et al. The role of hospital-based cancer registries in low and middle income countries-The Nigerian Case Study. Cancer epidemiology. 2012;36(5):430-5.