تاثیر ویتامین D3 بر میزان نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

The effect of vitamin D3 on nitric oxide levels in patients with multiple sclerosis


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
چکیده مقاله
چکیده مقاله
نویسندگان
نویسندگان
دانلود مقاله
دانلود مقاله
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

نویسندگان: کیوان قسامی , علی قضاوی , قاسم مسیبی , محمد علی پایانی , محمودرضا خزائی , یحیی ژند

کلمات کلیدی:

نشریه: مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک, شماره 2,,119 - 124,

اطلاعات کلی مقاله
hide/show

کد مقاله 1592
عنوان فارسی مقاله تاثیر ویتامین D3 بر میزان نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
عنوان لاتین مقاله The effect of vitamin D3 on nitric oxide levels in patients with multiple sclerosis
نوع مقاله بر حسب نگارش پژوهشی اصیل
مقاله برحسب نمایه isc
IF
عنوان نشریه مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک
نوع نشریه علمی پژوهشی
شماره نشریه شماره 2
دوره
صفحه شروع و پایان در نشریه 119 - 124
سال انتشار/ ارائه شمسی
سال انتشار/ارائه میلادی
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت
ISSN
DOI
آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی

چکیده مقاله
hide/show

عنوان متن
چکیده انگلیسیThe effect of vitamin D3 on nitric oxide levels in patients with multiple sclerosis Ghasami K 1, Ghazavi A2, Jand Y 3, Payani MA 4, Khazaei MR4, Mosayebi G5* 1- Assistant Professor, Neurologist, Department of Internal Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran 2- Instructor, MSc of Immunology, Department of Immunology, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran 3- General Practitioner, Arak, Iran 4- Laboratory Expert, Department of Immunology, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran 5- Associate Professor, PhD of Immunology, Molecular and Medicine Research Center, Department of Immunology, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran Received 6 Feb 2010 Accepted 24 Feb 2010 Abstract Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic, autoimmune disease of the central nervous system (CNS) of unknown etiology. Vitamin D3 (1,25(OH)2D3) has strong immune modulating potential. Nitric Oxide (NO) has been identified as one of the most destructive products of the immune system and is an important factor in demyelination. The effect of short-term vitamin D3 supplementation on NO level was assessed in MS patients. Materials and Methods: The study included 60 MS patients (male and female). Patients were randomized independently, in a double blind design, into one of two treatment groups. Controls (n=30) received current treatment. Vitamin D treated (n=30) individuals received current treatment plus 300000 IU vitamin D3. Vitamin D3 injection was repeated monthly for 6 months. Nitric oxide (NO) production was estimated by Griess reaction. Results: NO levels decreased following vitamin D3 treatment but the differences did not reach significance (12.4±11.1 μmol/L to 9.8±8.9 μmol/L). Control group was also associated with an increase in NO levels but not statistically significant (18.4±17.07 μmol/L to 22.07±16.8 μmol/L). Conclusion: Vitamin D3 has not significant effect on the level of nitric oxide. However, further studies should be done to evaluate the potential of vitamin D as an immune modulator in management of MS. Keywords: Multiple sclerosis, Nitric oxide, Vitamin D3سیر بیماری از نظر کلینیکی مشاهده نشد. غلظت نیتریک اکساید قبل از درمان و 6 ماه پس اندازه گیری شد . MS از درمان در دو گروه بیماران مبتلا به نتایج نشان دادکه غلظت نیتریک اکساید در گروه مطالعه از 9 میکرومول در لیتر کاهش می یابد /8±8/ 12/4±11/1 به 9 در حالی که در گروه شاهد پس از گذشت 6 ماه میزان آن 22 میکرومول /07±16/ 18 به 8 /4±17/ افزایش یافت (از 07 .( در لیتر) ولی این تغییرات معنی دار نبود (نمودار 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 MS(D) I MS(D) Fin MS I MS Fin میکرومول در لیتر) ) NO غلظت سرم بیماران (NO) نمودار 1. مقایسه میانگین غلظت نیتریک اکساید در گروه مورد و شاهد MS مبتلا به MS(D) ، D بیماران گروه مورد پیش از دریافت ویتامین :MS(D) I D بیماران گروه مورد 6 ماه پس از دریافت ویتامین 3 :Fin, بیماران گروه :MS Fin ، بیماران گروه شاهد در آغاز مطالعه :MS I شاهد 6 ماه پس آغاز مورد بحث مشخص ساخت MS مطالعات در مدل حیوانی ، آنها مرتبط است( 6 D که شدت بیماری با وضعیت ویتامین 3 11 ). تجویز این ویتامین به موش ها از آغاز و پیشرفت ،7 بیماری در آنها جلوگیری می کند و بر عکس آن کمبود .( ویتامین باعث افزایش حساسیت آنها به بیماری می شود ( 12 به مدت 6 D مطالعه حاضر نشان داد که مصرف ویتامین 3 ماه تاثیری در روند و علائم کلینیکی بیماری ندارد . ماهون و MS همکاران در سال 2003 با مطالعه روی 39 بیمار مبتلا به 25 میکروگرم ) D نشان دادند که مصرف خوراکی ویتامین 3 در روز ) تاثیری بر پارامترهای کلینیکی ندارد ( 13 ). مطالعه ای دیگر نشان داد که مصرف روزانه 1000 میکروگرم ویتامین به مدت 28 هفته باعث کاهش تعداد پلاک مغزی D3 می گردد( 14 ). دو بررسی جداگانه دیگر در تعداد محدودی بیمار نشان داد که مصرف خوراکی این ویتامین منجربه 16 ). علت تناقض در این ، کاهش شدت بیماری می گردد( 15 مطالعات می تواند ناشی از جمعیت مورد مطالعه، دوز ویتامین، مدت زمان و روش مصرف باشد. نیتریک اکساید سنتتاز آنزیمی است که در نقش دارد . اینترفرون گاما عامل اصلی در القاء NO ساخت با سوپراکسید NO . آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز است ترکیب شده و پراکسی نیتریت ایجاد می کند . پراکسی نیتریت س ریعا تجزیه شده و واسطه های بسیار فعالی چون NO. CO 2 و . 3 ایجاد می کند. این فرآورده ها اثر توکسیک با MS در ایجاد بیماری NO دارند( 17 ). نقش CNS بر مشاهده واحدهای نیتروتیروزین در سلول های پلاک های ثابت شده است( 18 ). در مطالعه ای MS مغزی بیماران مبتلا به باعث NO با کاهش سطح D نشان داد ه شد که ویتامین کاهش شدت بیمار آنسفالومیلیت خود ایمن در موش در NO بر میزان D می شود( 19 ). در خصوص تاثیر ویتامین 3 بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مطالعه ای یافت نشد . D نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف 6 ماهه ویتامین 3 تاثیری بر سطح ن یتریک اکساید ندارد . شاید مصرف طولانی بر میزان نیتریک اکساید در... دکتر کیوان قسامی و همکاران D تاثیر ویتامین 3 123 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال سیزدهم، شماره 2، تابستان 1389 NO بتواند کاهش معنی داری در سطح D مدت ویتامین 3 ایجاد نماید.
چکیدهچکیده زمینه و هدف : مولتیپل اسکلروزیس از دسته بیماری های خود ایمن مزمن سیستم عصبی مرکزی با اتیولوژی ناشناخته توان تعدیل سیستم ایمنی را دارد . نیتریک اکساید یکی از عوامل مخرب سیستم ایمنی و یک فاکتور D است. ویتامین 3 بر میزان نیتریک اکساید در بیماران مبتلا D مهم در تخریب میلین است. در این مطالعه اثر مصرف کوتاه مدت ویتامین 3 به مولتیپل اسکلروزیس مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور حاضر 60 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه شاهد( 30 بیمار) درمان رایج و گروه مورد ( 30 بیمار) علاوه بر درمان رایج، ماهانه به صورت تزریقی به مدت 6 ماه دریافت نمودند. میزان نیتریک اکساید قبل و بعد از D مقدار 300000 واحد ویتامین 3 درمان در هر دو گروه اندازه گیری شد. نسبتا کاهش می یابد (از D یافته ها: نتایج نشان داد که سطح نیتریک اکساید در گروه تحت درمان با ویتامین 3 9 میکرومول در لیتر ) ولی این کاهش معنی دار نمی باشد. در حالی که در گروه کنترل میزان /8±8/ 12/4±11/1 به 9 22 میکرومول در لیتر). /07±16/ 18 به 8 /4±17/ نیتریک اکساید افزایش می یابد (از 07 هر چند تولید نیتریک اکساید را کاهش داده ولی این کاهش معنی دار نیست . لازم است D نتیجه گیری: ویتامین 3 در درمان بیماری انجام شود. D مطالعات بیشتری به منظور ضرورت استفاده از ویتامین 3 D واژگان کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس، نیتریک اکساید، ویتامین 3
کلمات کلیدی
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود

نویسندگان
hide/show

نویسنده نفر چندم مقاله
کیوان قسامیاول
علی قضاویدوم
قاسم مسیبیمسئول
محمد علی پایانیچهارم
محمودرضا خزائیپنجم
یحیی ژندسوم

لینک دانلود مقاله
hide/show

نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
HBI_Journals-v13n2p119.pdf 1390/06/29 دانلود