+بررسی کارایی پپتید ضد میکروبی Ib-AMP4 درشرایط invivo وinvitro.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1157
عنوان فارسی پایان‌نامه +بررسی کارایی پپتید ضد میکروبی Ib-AMP4 درشرایط invivo وinvitro.
عنوان لاتین پایان‌نامه activity assessment of antimicrobial peptide Ib-AMP4 in invivo and invitro
گروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان سمیرا سادلجی.
تاریخ تصویب 1395/01/22
تاریخ شروع 1395/02/29
تاریخ دفاع 1395/12/22
سال 1395
مقطع تحصیلی پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه سایر مطالعات
بودجه 41000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه آزمایشگاه میکروب شناسی ملکولی و ویروس شناسی- مرکز تحقیقات پزشکس مولکولی
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه کارشناس ارشد
کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.68
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1395/03/03
نمره کل دفاع 18.0
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامه1-تعیین ترادف ژن مورد نظر، با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک - سفارش ساخت ژن 3-طراحی پرایمرجهت تکثیر قطعه ی مورد نظر 3-PCR 4- کلون در ناقل بیان کننده 5- ترانسفورماسیون درE.coli 6- القا تولید پروتئین 7-خالص سازی پروتئین با استفاده از روش کروماتوگرافی تمایلی 8-بررسی اثرضدباکتریایی Ib-AMP4 درشرایط invivo وinvitro ( تعیین MIC و تاثیر در بهبودی عفونت ایجاد شده در حیوان آزمایشگاهی ) در این بخش از تحقیق از سویه های باکتری مقاوم به دارو استفاده میشود.
چکیده انگلیسی پایان نامه
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1157e.pdfچکیده لاتین. 1396/03/17150927دانلود
1157f.pdfچکیده فارسی. 1396/03/17255955دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1سمیرا سادلجینویسنده پایان نامه
2حمید ابطحیاستاد راهنما اول/ اصلی
3احسان اله غزنوی راداستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله