بررسی سطح سرمی و بافتی سیتوکینهای التهابی در بیماران با تشخیص آپاندیسیت و بیماران با تشخیص غیر آپاندیسیت.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1331
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی سطح سرمی و بافتی سیتوکینهای التهابی در بیماران با تشخیص آپاندیسیت و بیماران با تشخیص غیر آپاندیسیت.
عنوان لاتین پایان‌نامه Evaluation of the inflammatory cytokines in acute abdoman patients who diagnosed with appendicitis versus non appendicitis.
گروه جراحی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان علی الستی.
تاریخ تصویب 1389/07/11
تاریخ شروع 1389/12/18
تاریخ دفاع 1392/01/25
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مقطعی ( Cross Sectional)
بودجه 133000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه .بیمارستان ولیعصر (عج)اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 89-102-10
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1389/12/23
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهمقدمه: هدف از این مطالعه بررسی سیتوکینهای التهابی در خون افرادی که با تشخیص آپاندیست تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند و مقایسه آن در بین انواع پاتولوژیهای گزارش شده می‌باشد : (در این مطالعه چهار نوع پاتولوژی : آپاندیسیت نرمال، پاتولوژی دیگر و نوع چرکی و نوع پرفوره - نکروزه توسط پاتولوژیست گزارش گردید؛ که دو نوع اول در تحقیق غیر آپاندیسیت و دو نوع دیگر آپاندیسیت در نظر گرفته شده است) همچنین در این تحقیق با توجه به نمونه‌گیری‌های انجام شده قبل و بعد از انجام آپاندکتومی، بر آن شدیم که سطح سرمی سیتوکینهای التهابی را در قبل و بعد از انجام آپاندکتومی مورد مقایسه قرار دهیم تا بتوانیم در صورت افزایش میزان سیتوکینها در قبل از آپاندکتومی با میزان سیتوکینها پس از آپاندکتومی مورد مقایسه قرار دهیم. روش کار : در این مطالعه نمونه خونی از بیمارانی که با تشخیص بالینی و آزمایشگاهی و کنار گذاشتن معیارهای خروجی در بیمارستان ولیعصر (عج) اراک تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار گرفتند؛ جمع‌آوری شد که نمونه خونی اول 6-1 ساعت قبل از عمل جراحی و نمونه خونی دوم در حدود 48-36 ساعت پس آپاندکتومی جمع‌آور شد. سیتوکینهای TNF، IL4، IL17، IL10، IL8، IFN و CRP در نمونه خون این افراد قبل و بعد از انجام آپاندکتومی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج : 114 نفر در این مطالعه وارد شدند که 6/36% آنها دارای پاتولوژی غیر آپاندیسیت (21% آپاندیس نرمال و 3/15% پاتولوژی دیگر) و 4/54 % پاتولوژی آپاندیسیت که از این تعداد 3/19% دارای پاتولوژی آپاندیسیت گانگرنه – پرفوره بودند. در مطالعه انجام شده در مورد سیتوکین ,TNFα, IL8 و CRP در بین افراد با پاتولوژی آپاندیسیت و غیر آپاندیسیت اختلاف معنی‌داری وجود داشت و همچنین در موارد سطح سرمی INF و CPR و IL4 و IL8 و TNF در موارد پس از عمل جراحی و قبل از عمل جراحی اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت. بحث : در این مطالعه سطح سرمی برخی سیتوکینها در موارد قبل از عمل و بعد از عمل با هم اختلاف معناداری داشت که در موارد آپاندیسیت حاد ساپوراتیو و گانگرنه این اختلاف بطور کامل به چشم می‌خورد که می‌تواند نشانگر افزایش این فاکتورهای التهابی به دلیل پروسه آپاندیسیت باشد و همچنین افزایش IL8 بطور قابل توجه در انواع گانگرنه آپاندیسیت می‌تواند کمک کننده تشخیصی باشد و در سیر بالینی آپاندیسیت به سمت گانگرنه شدن عامل پیشگویی کننده مناسبی باشد.
چکیده انگلیسی پایان نامه Background: The objectives of this stud were measuring of serum levels of IL6, IL8, IL10, IL 17, IFγ, TNFα and CRP before and after appendectomy and finding their correlation with acute appendicitis and its complications. Methods: We selected patients who were candidate of appendectomy according to history, physical examination, laboratory tests and imaging techniques. Blood samples were obtained after admission one to six hours before surgery and 36-48 hours after surgery and the serum levels of IL6, IL8, IL10, IL 17, IFγ, TNFα and CRP were measured. Results: The study population consisted of 114 patients that underwent appendectomy. Among them, 22 cases had normal appendix, 8 patients had other pathologies and 84 patients had acute appendicitis (22 of them had gangrenous-perforated appendicitis). There was significant difference between serum levels of CRP between patients with normal appendix and patients with appendicitis. In patients with gangrenous-perforated appendicitis, serum levels of IL8 and TNFα were significantly higher than other patients. Conclusion: Our data suggest that the increased level of IL8 and TNFα in a patient with clinical diagnosis of acute appendicitis can be a marker of complicated appendicitis.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1331d.pdfچکیده فارسی. 1395/11/20152845دانلود
1331e.pdfچکیده لاتین. 1395/11/2073765دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1شعبانعلی علیزادهاستاد راهنما اول/ اصلی
2قاسم مسیبیاستاد راهنما
3محمد رفیعیاستاد مشاور
4علی الستینویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله