بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین و پروموتر ژن رزیستین با دیابت بارداری.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1334
عنوان فارسی پایان‌نامه بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین و پروموتر ژن رزیستین با دیابت بارداری.
عنوان لاتین پایان‌نامه The association between adiponectine gene polymorphism and resistin gene promoter polymorphism with gestational diabetes.
گروه بیماری های داخلی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان علی پرندوار.
تاریخ تصویب 1389/12/22
تاریخ شروع 1390/02/07
تاریخ دفاع 1393/04/18
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مورد شاهدی (Case Control)
بودجه 83330000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه بیمارستان امیرالمونین اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 90-106-10
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهدیابت بارداری در حدود 4 تا 6 درصد از جمعیت خانمهای باردار دیده می شود و عوارض متعددی برای مادر یا جنین می تواند به همراه داشته باشد. اگر چه با زایمان ، دیابت فرد در اغلب موارد بر طرف می شود اما احتمال ایجاد دیابت تیپ دو در سالهای بعد به 50 درصد هم می رسد. مکانیسمهایی که منجر به ایجاد دیابت بارداری می شود دقیقا شناخته نشده است ولی با توجه به شباهتهایی که با دیابت تیپ دو دارد ، مواردی که منجر به افزایش مقاومت به انسولین و یا کاهش ترشح انسولین می شود در پاتوژنز این بیماری نیز دخیل دانسته شده است . در سالهای اخیر توجه ویژه ای بر روی پروتئینهای مترشحه از آدیپوسایتها از قبیل آدیپونکتین و رزیستین شده است که افزایش یا کاهش ترشحشان با ایجادمقاومت به انسولین یا کاهش ترشح انسولین در ایجاد دیابت تیپ دو موثر شناخته شده است و بعضی از مطالعات در جمعیت بیماران با دیابت بارداری هم همین نتایج را نشان داده است. با وجودیکه بین پلی مورفیسم ‍ژن آدیپونکتین و ژن رزیستین و دیابت تیپ دو در مطالعات متعددی ارتباط مثبتی گزارش شده است ولی مطالعات اندکی د ر این ارتباط روی دیابت بارداری صورت گرفته که آنهم نتایج متناقضی داشته است . با توجه به اهمیت بحث سلامت مادر و کودک که از اولویتهای بهداشتی درمانی کشور می باشد ،این مطالعه بمنظور بررسی ارتباط احتمالی بین پلی مورفیسم ژن های آدیپو نکتین و پلی مورفیسم در ژن پروموتر رزیستین با دیابت بارداری در خانم های باردار مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی طالقانی انجام می شود.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1334c.pdfچکیده لاتین. 1395/11/2090417دانلود
1334d.pdfچکیده فارسی. 1395/11/20193337دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1محمدرضا رضوانفراستاد راهنما اول/ اصلی
2عبدالرحیم صادقیاستاد راهنما
3قاسم مسیبیاستاد مشاور
4علی پرند وارنویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله