تعیین سطح پلاسمایی1HMGB قبل و بعد ازجراحی کله سیستیت حاد و تعیین ارتباط آن با شدت التهاب کیسه صفرا.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1336
عنوان فارسی پایان‌نامه تعیین سطح پلاسمایی1HMGB قبل و بعد ازجراحی کله سیستیت حاد و تعیین ارتباط آن با شدت التهاب کیسه صفرا.
عنوان لاتین پایان‌نامه The evaluation of plasma Level of HMGB1 Before & After Cholecystectomy & correlation betweenThat with severity of acute cholecystitis.
گروه جراحی
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان عبدالعلی پاکدامن.
تاریخ تصویب 1390/02/25
تاریخ شروع 1390/03/11
تاریخ دفاع 1391/05/12
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری تخصصی بالینی
نوع پایان نامه مورد شاهدی (Case Control)
بودجه 80180000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه .بیمارستان ولیعصر (عج)اراک
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 90-108-13
تاریخ تصویب شورای اخلاق 1390/03/23
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهمقدمه : هدف از انجام این مطالعه مورد شاهدی بررسی سطح پلاسمایی عامل High Mobility Group Box Protein-1 (HMGB-1) قبل از عمل جراحی کله سیستکتومی بین انواع مختلف کله سیستیت حاد بود. روش کار : این مطالعه ازاردیبهشت ماه سال 1390 لغایت فروردین1391 در بیمارستان ولی عصر(عج)اراک انجام شد وطی آن 68 بیمار مشتمل بر 45 مورد خفیف و 23 مورد شدید و35 نفر افراد سالم بعنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند . بیمارانی که با درد شکم مراجعه کرده بودند پس از انجام سونو گرافی کله سیستیت حاد در آنها تشخیص داده شده بود. اطلاعات بالینی و دمو گرافیک بیماران وسونوگرافی ویافته های حین عمل جراحی آنها ثبت شد.اندازه گیری تستهای کبدی هنگام بستری و 48تا 72 ساعت بعداز HMGB1 –شمارش کامل سلول های خونی- آمیلاز ولیپاز هنگام بستری وهمچنین جراحی اندازه گیری شد. بیماران براساس یافته های حین جراحی وپاتولوژی به دو گروه کله سیستیت خفیف شامل 45 بیمار و شدید شامل 23 بیمار تقسیم بندی شدند. نتایج : در بیماران کله سیستیت حاد در مقایسه با افراد شاهد بالاتر بود. ولیکن اختلاف HMGB1 گرچه میانگین سطح آماری معنی داری بین موارد خفیف وشدید آن وجود نداشت. بحث : می‌تواند بعنوان ابزار تشخیصی برای کله سیستیت حاد بکار رود ولیکن ارتباط مشخصی با انواع شدید HMGB1 وخفیف آن ندارد.
چکیده انگلیسی پایان نامهBackground: The aim of this case-control study was therefore to evaluate the correlation of preoperative serum High Mobility Group Box Protein-1 (HMGB-1) levels in patients with various types of acute cholecystitis. Methods: Our study was carried out from April 2011 through May 2012 and included 35 healthy control group and 68 patients (45 as mild and 23 as sever form) who presented at the emergency department of valiasr Training and Research hospital in Iran with acute abdominal pain, who were clinically and sonographically diagnosed as acute cholecystitis. Clinical and demographical information as well as sonographic and operative findings were assessed in all patients. HMGB1, liver function test (LFT), complete blood count (CBC), amylase and lipase blood samples were determined on admission and 48-72 hrs after cholecystectomy. Patients with diagnosed acute cholecystitis were categorized into two groups of severity of infection based on operative and pathologic findings: (1) Mild cholecystitis (n = 45) and severe cholecystitis (n = 23). Results: Although the median level of HMGB1 was significantly higher in patients with acute cholecystitis compared to control group (p <0.007) .There was not statistically significant difference in HMGB1 levels between patients with different types of acute cholecystitis. Conclusion: HMGB1 can be used as a diagnostic tool in acute cholecystitis but was not clear correlation with severity of acute cholecystitis.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1336e.pdfچکیده فارسی. 1395/11/2390334دانلود
1336f.pdfچکیده لاتین. 1395/11/2394055دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1محمود امینیاستاد راهنما اول/ اصلی
2قاسم مسیبیاستاد مشاور
3عبدالعلی پاکدامننویسنده پایان نامه

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
High Mobility Group box-1 (HMGB1) Protein As a Biomarker for Acute Cholecystitis