کلونینگ و بیان ژن اینترلوکین 11 انسانی در گیاه توتون.


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 1404
عنوان فارسی پایان‌نامه کلونینگ و بیان ژن اینترلوکین 11 انسانی در گیاه توتون.
عنوان لاتین پایان‌نامه Coloning and expression of human interlukin-11 gene in tobacco plant.
گروه بیوشیمی و ژنتیک
دانشکده/محل خدمت دانشکده پزشکی
دانشجویان سمیه سلیمی.
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1391/09/01
تاریخ دفاع 1393/02/27
سال
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری حرفه ای (دکترای عمومی)
نوع پایان نامه مداخله ای (Interventional) و کارآزمایی بالینی (Clinical Trial)
بودجه 80000000
وضعیت پایان نامه خاتمه یافته است
محل اجرای پایان نامه مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
محل اعتبار پایان نامه بودجه پژوهشی
نحوه مشارکت پایان نامه دکتری حرفه ای
کد اخلاق 91-138-13
تاریخ تصویب شورای اخلاق
نمره کل دفاع
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده فارسی پایان نامهزمینه و هدف :سرطان ها دومین عامل مرگ ومیر در جهان است. از روشهای مهم درمانی استفاده از شیمی درمانی در این بیماران می باشد. یکی از مشکلات عمده ای که بیماران در طول درمان با آن مواجه می شوند، کاهش میزان پلاکت خون است. کاهش پلاکت بیماران را مستعد خون ریزی نموده و در معرض خطر مرگ قرار میدهد. از جمله کار هایی که جهت رفع این عارضه در بیماران انجام می شود تزریق پلاکت است. اما این روش خطر ابتلا به عفونت های ناشی از تزریق و همچنین مقاومت پلاکتی را به دنبال دارد. به این جهت تلاش جهت یافتن درمان جایگزین صورت گرفت و اینترلوکین 11 نوترکیب که یک سیتوکین افزاینده پلاکت خون است، جهت افزایش پلاکت در این بیماران معرفی شد. استفاده روز افزون از داروهای نوترکیب ما را بر آن داشت تا با تولید این دارو در یک میزبان جدید و گیاهی گامی در جهت تولید و خود کفایی این دارو برداریم. مواد و روشها: توالی ژنی اینترلوکین 11 توسط شرکت mwg سنتز و سپس به ناقل بیانی گیاهی pBI121 منتقل گردید. پس از تکثیر ناقل و ژن در باکتری E.Coli.DH5α ، تخلیص پلاسمید صورت گرفته و این سازه به آگروباکتریوم ترانسفورم شده و سپس طبق پروتکل به توتون منتقل گردید. انتقال ژن به گیاه از طریق PCR و بیان پروتئین در آن از طریق وسترن بلات تایید شد. یافته ها: نتایج PCR، انتقال ژن اینترلوکین 11 به گیاه توتون را نشان می دهد. نتایج وسترن بلات نیز نشان از بیان موفقیت آمیز پروتئین اینترلوکین11 در توتون دارد. نتیجه گیری:توتون قادر به بیان و تولید پروتئین اینترلوکین 11 می باشد و می توان از آن جهت منبعی برای تولید دارو با تغییرات لازم، استفاده نمود.
چکیده انگلیسی پایان نامهAbstract Background: Cancer is the second leading cause of death in the world. A method for the therapy is use of chemotherapy in these patients. One of the major problems that are faced by patients during treatment,is platelet decrease in blood . this predisposes patients to bleeding and risk of dying. The work that is done to eliminate this complication in patients is platelet transfusion.but platelet transfusion have the risk infection and platelet refractory. Thus efforts to find replacement for treatment is done and finally recombinante interlukin 11 introduce for treatment of platelet decrease in this patients. Increased use of recombinant drug persuade us that to produce this drug in a new host and plant to step in production and self-sufficiency of this drug. materials and methods: a sequence of a gene interleukin 11 by mwg synthesis and then transferred to plantexpression vector PBI121. After the proliferation of vector and genes in Ecoli DH 5α, plasmid extraction is done and transfer to agrobacterium and then Transfect tobacco according to the protocol. gene transfer to the plant and protein production was approved by PCR and westen blot Results: PCR results showing of IL-11 gene transfer into tobacco plants and Western blot analysis showed the expression of IL-11 protein in tobacco is successful. Conclusions: Tobacco able to express IL-11 protein production and can be a source for drug development, with the necessary modifications, apply.
نام فایل عنوان پیوست تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
1404c.pdfچکیده فارسی. 1395/12/15152536دانلود
1404d.pdfچکیده لاتین. 1395/12/15192987دانلود

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار استاد راهنما/ مشاور/ نام دانشجو
1عبدالرحیم صادقیاستاد راهنما اول/ اصلی
2مجید مهدیه نجف آبادیاستاد راهنما
3سمیه سلیمینویسنده پایان نامه
4قاسم مسیبیاستاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله